جن جاست ویکتام (Jan Just Witkam)

image_pdfimage_print

جن جاست ویکتام [1] استاد بازنشسته دانشگاه لایدن[2] به سال 1945 در هلند زاده شد. پس از اتمام تحصیلات اولیه وارد دانشگاه لایدن شد و به مطالعه تاریخ مدرن خاورمیانه و یادگیری زبان‌های فارسی و عربی پرداخت و در 1968 کارشناسی اسلام‌شناسی و در 1972 کارشناسی ارشد زبان‌های فارسی و عربی و تاریخ خاورمیانه را از دانشگاه لایدن دریافت کرد. در این میان ویکتام  برای یادگیری زبان و ادبیات فارسی در 1970 وارد ایران شد و مدتی در دانشگاه تهران به تحقیق و پژوهش مشغول شد. پس از بازگشت به هلند پروژه شاخص انطباق و سنت مسلمانان را برای سازمان پژوهش‌های هلند در لاهه انجام داد. از سال 1974 مسئول کتابخانه دانشگاه لایدن بود و سرپرستی بررسی و نگهداری نسخ خطی و کمیاب شرقی و همچنین کتاب‌های چاپی قدیمی اسلامی و شرقی را بر عهده داشت. ویکتام رساله دکترای خود را در 1989 درباره ابن الاکفانی[3] پزشک مصری ارائه داد و از آن زمان پژوهش‌ها و تحقیقات زیادی را در حوزه علوم اسلامی در مرکز مطالعات آفریقایی آسیایی دانشگاه لایدن انجام داده است. زمینه‌های تحقیقاتی او شامل فرهنگ کتاب و کتاب‌نویسی اسلامی، کتاب‌شناسی اسلامی، کتابت، نسخه‌شناسی و تاریخ شرق‌شناسی است. جن جاست ویکتام تاکنون در دانشگاه‌های مختلفی تدریس کرده از جمله به عنوان استاد مدعو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پاریس، استاد مدعو دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی درکوالالامپور و استادی کتابت و نسخه‌شناسی جهان اسلام در دانشگاه لایدن. او پس از بازنشستگی در سال 2010 به عضویت مرکز مطالعات ناحیه‌ای دانشگاه بیدن درآمده است.

کتاب‌شناسی

(1996) J.J. Witkam, “Brockelmann’s Geschichte revisited”, voorwoord bij Geschichte der arabischen Litteratur (GAL) von Carl Brockelmann, Leiden.

(1994) J.J. Witkam, Tussen handschrift en druk. De produktie van het handgeschreven boek in het Midden-Oosten in een tijd van overgang = Between manuscript and printed book [The production of the manuscript book in the Middle East in a period of transition], Leiden.

(1989) J.J. Witkam, “Hasan Kafi al-Aqhisari and his Nizam al-ulama ila khatam al-anbiya. A facsimile edition of MS Bratislava TF 136”, with an annotated index, MME 4, Leiden.

(1983-date) J.J. Witkam, Catalogue of Arabic manuscripts in the library of the University of Leiden and other collections in the Netherlands, Leiden.

(1978) J.J. Witkam, Seven specimens of Arabic manuscripts preserved in the library of the university of Leiden, Leiden.

[1]Jan Just Witkam

[2] -Leiden

[3] -Ibn al-Akfani