دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود

image_pdfimage_print

Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition, by Ibrahim Kalin, Oxford University Press, 344 p. (2010) ISBN: 9780199735242

دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود، نوشته ابراهیم کالین، ایالات متحده امریکا، نیویورک، آکسفورد، 344 صفحه (2010) شابک: 9780199735242

اینکه چگونه صدرالدین شیرازی فیلسوفی در قرن هفدهم، تلاش نمود سه صورت عمده دانش در گفتمان فلسفه اسلامی یعنی وحی، برهان و عرفان را بریکدیگر منطبق و با هم سازگار نماید، موضوع بررسی کتاب حاضر است. کتاب حاضر در سه فصل و یک پیوست تنظیم شده است. درفصل نخست تحت عنوان «مسئله علم و بافت اسلامی-یونانی بحث اتحاد» به بررسی این مسئله در میان فیلسوفان یونان و فلسفه اسلامی اختصاص یافته است. فصل دوم به نظریه علم ملاصدرا و بحث اتحاد می‌پردازد و در فصل سوم ترکیب دانش در حکم تجربه و دانش بعنوان وجود که از سوی ملاصدرا ارائه شده محور بررسی است. پی‌افزود کتاب نیز حاوی ترجمه‌ای است از رساله فی اتحاد عاقل و المعقول از ملاصدرای شیرازی.

حمید طالب