رابرت هویلند(Robert G. Hoyland)

image_pdfimage_print

رابرت هویلند[i] محقق، تاریخدان و اسلام‌شناس در سال 1966 در آلمان متولد شد و در سال 1994 مدرک دکتری خود را از دانشگاه اکسفورد دریافت کرد. موضوع پایان‌نامه دکترای هویلند دیدگاه غیر مسلمانان در زمان ظهور اسلام بود که بعدها به عنوان کتاب منتشر و شاخص‌ترین اثر هویلند شناخته شد. تخصص او در زمینه مطالعات تاریخ خاورمیانه در دوران اواخر باستان و قرون وسطی با تمرکز بر تاریخ صدر اسلام است؛ در واقع او برای درک بهتر موضوع مورد علاقه‌اش یعنی اسلام در زمان ظهور به تحقیقات دیگری چون باستان‌شناسی و بررسی سنگ‌نبشه‌ها، عربستان در دوران پیش از اسلام ومطالعه دوران سریانی-یونانی در اواخر باستان روی آورد. هویلند از شاگردان سابق پاتریشا کرون [ii]و همکار لورلهلم[iii] در کالج پمبروک اکسفورد بوده است. او سابقه تدریس تاریخ اسلام در “موسسه شرق‌شناسی دانشگاه اکسفورد” و نیز تدریس دردانشگاه‌های “سنت اندروز” و “یو سی ال ای” را دارد. گستره علایق پژوهشی او عبارتند از: روابط بین مسلمانان و یهودیان و مسیحیان در دوران پیش از تجدد خاورمیانه، ارتباط میان هویت، قومیت و مذهب (به خصوص جعل هویت عربی) در دوره اولیه اسلامی و پیش از اسلام، انتقال دانش از جهان باستان به دنیای اسلام و انتقال مجدد آن توسط دانشمندان اسلامی، تغییر فرهنگ مادی‌گرایی دوران باستان در دوران اسلامی و ظهور سبکی از هنر و معماری اسلامی و نیز استفاده از کتیبه‌های عربی برای فهم و تاریخ اسلامی است. مهم‌ترین اثر هویلند کتاب” اسلام از نگاه دیگرانتاریخنگاری از صدر اسلام است که به بررسی آن دوران از نگاه شاهدان عینی غیر مسلمان می‌پردازد. ظهوراسلام و تمدن اسلامی همچنان مرکز توجه او در تحقیقاتش است و آخرین کتاب او در سال 2014 با همین مضمون و با نام در راه خدا، فتوحات عرب و ایجاد یک امپراتوری اسلامی است. علایق او به باستان‌شناسی موجب شده است که در برخی فعالیت‌های کاوشگری مربوط به شهر برده درکشور آذربایجان حضور داشته باشد. هویلند در حال حاضراستاد “موسسه شرق‌شناسی دانشگاه اکسفورد” و استاد تاریخ خاورمیانه در”موسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه نیویورک” است.

کتاب شناسی

Seeing Islam as Others Saw it. A survey and analysis of the Christian, Jewish and Zoroastrian writings on Islam (Darwin; Princeton, 1997).

Arabia and the Arabs from the Bronze Age to the Coming of Islam (Routledge; London, 2001).

Muslims and Others in early Islamic society (Ashgate; Aldershot, 2004).

  1. with Dr. Philip Kennedy, Islamic Reflections and Arabic Musings(Oxbow; Oxford, 2004).

with Brian Gilmour: Swords and Swordmakers in Medieval Islam (Oxbow; Oxford, 2004).

with Simon Swain et al., Seeing the face, seeing the soul. The art of physiognomy in the Classical and Islamic Worlds (Oxford University Press, 2007).

مقالات

‘The content and context of early Arabic inscriptions’, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 21 (1997).

‘The earliest christian writings on Muhammad: an appraisal’ in H. Motzki ed., The Biography of Muhammad (Leiden, 2000).

‘Epigraphy’, 10,000-word entry in Encyclopaedia of the Qur’an (Leiden, 2002).

‘Language and Identity: the twin histories of Arabic and Aramaic’, Scripta Israelica Classica 23 (2003).

“History, Fiction and Authorship in the first centuries of Islam”; Writing and Representation in Medieval Islam; Julia Bray (ed); Routledge; 16-46 (2006)

“New Documentary Texts and the Early Islamic State”; Bulletin of the School of Oriental and African Studies; 69(3):395-416 (2006)

[i] -Robert G. Hoyland

[ii] -Patricia Crone

[iii] -Leverhulme

سیدموسوی