فراخوان مجله «Islamic Perspective and Culture»

image_pdfimage_print

فراخوان مجله «Islamic Perspective and Culture»

ارسال پژوهش ها باید مرتبط با موضوعات علمی این نشریه (تاریخ امت اسلامی، هنر و علم در اسلام، میراث فرهنگی اسلامی، حقوق اسلامی، الهیات و فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی و رواشناسی اسلامی، ادبیات اسلامی، هنر و معماری اسلامی…)بوده و به زبان انگلیسی باشند.

آخرین مهلت ارسال اثار 30 ژانویه 2015 و برای اطلاعات بیشتر به سایت ناشر این مجله   jipc.macroworldpub.com رجوع کنید.

ارسال تنها به صورت آنلاین و از طریق سایت مذکور انجام می‌پذیرد.

در صورت تمایل به صحبت درباره مقاله خود یا گرفتن مشاوره پیش از ارسال اثر از طریق پست الکترونیک jipc@macroworldpub.com با دفتر ویراستاری مجله تماس حاصل نمایید.