مجله‌ی مخطوطات اسلامی

image_pdfimage_print

مجله‌ی مخطوطات اسلامی یکی از مجموعه مجلات انتشارات بریل است که آثار مرتبط با جنبه‌های مختلف مخطوطات اسلامی از جمله نسخه‌شناسی، مدیریت مجموعه‌های مخطوطات، فهرست نویسی و دیجیتال‌سازی این مجموعه‌ها را منتشر می‌کند.

صفحه این مجله در وبسایت بریل اینجا