مجله مطالعات اسلامی شیعه (JSIS)

image_pdfimage_print

Journal of Shi’a Islamic Studies

مجله مطالعات اسلامی شیعه (JSIS) یک مجله علمی و مرجع سه ماهه است که توسط انتشارات  ICAS برای کالج اسلامی لندن منتشر می شود. این مجله سعی در فراهم آوردن انجمنی  بین المللی برای دانشمندان از طریق انتشار مقالات تحقیقی در تمام زمینه های مطالعات شیعه، از تاریخی تا معاصر و از کلامی تا فلسفی دارد.