مجّلۀ بین المللی مطالعات خاورمیانه (The International Journal of Middle East Studies)

image_pdfimage_print

مجّلۀ بین المللی مطالعات خاورمیانه (The International Journal of Middle East Studies) توسّط انتشارات کمبریج و تحت نظر انجمن مطالعات خاورمیانه (the Middle East Studies Association) منتشر می‌شود. این فصلنامه، مقالاتِ چاپ نشده در زمینه سیاست، جامعه و فرهنگِ خاورمیانه از قرن هفتم تا به امروز را ارائه می‌دهد. مجلّۀ بین المللی مطالعات خاورمیانه همچنین مناطق دیگری، از جمله اسپانیا، جنوب شرقی اروپا، بخشهایی از آفریقا، جنوب آسیا و اتّحاد جماهیر شوروی سابق و دیگر مناطق را در رابطه با مباحث خاورمیانه پوشش می‌دهد. مقالات از رشته‌های گوناگون، چون مردمشناسی، اقتصاد، مطالعات فرهنگی، اقتصاد، تاریخ و حقوق پذیرفته و پس از داوری به چاپ می‌رسند.

برای ورود به وبگاه مجلّه، اینجا و یا اینجا را کلیک کنید.