نویسه‌گردانی اعلام فارسی و عربی با حروف انگلیسی

image_pdfimage_print
نویسه‌گردانی اعلام فارسی و عربی با حروف انگلیسی
نویسنده: پیمان متین
سخن سمت، شماره 11، پاییز 1382، ص 31-50