پاتریشیا کرونه (Patricia Crone)

image_pdfimage_print

پاتریشا کرون ، در سال 1945 در دانمارک متولد شد . تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته تاریخ در دانشگاه کپنهاک آغاز کرد و سپس برای تکمیل آن راهی لندن شد . او ابتدا در کینگز کالج و سپس در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی به تحصیلات خود ادامه داد و در سال 1974 از رساله دکتری خود دفاع کرد که به تحقیق در باب موالی اختصاص داشت . پس از آن در کنار تحقیق و پژوهش به تدریس و راهنمایی دانشجویان در دانشگاه های لندن ، آکسفورد و کمبریج پرداخت . او از سال 1977 تا کنون به عنوان استاد مطالعات اسلامی در موسسه تحقیقات عالی پرینستون در کشور آمریکا به پژوهش و تحقیق اشتغال دارد . حوزه اصلی مطالعات وی عبارت است از خاورمیانه و نزدیک از عصر باستان تا حمله مغول . او درتحقیقات خود عمدتا دل مشغول مباحث فرهنگی ، فکری ، دینی وسیاسی است و به ویژه به تاریخ مفاهیم و اندیشه ها و سیر تحول و تطٌور آن ها توجه دارد . از این مولف بیش از ده کتاب و مقاله های متعدد منتشر شده است . برخی از کتاب های او به برخی زبان های اروپایی ترجمه شده است .

کتاب های پاتریشیا کرون:

 • Pre – industrial societies. Anatomy of the pre-modern world.(2003)
 • جوامع ماقبل صنعتی ، بررسی ساختار جهان پیش مدرن .
 • gods rule . government and islam . six centuries of medieval Islamic. political though (2005).
 • حکومت خدایان ، دولت و اسلام ، شش قرن از اندیشه اسلام در قرون وسطی
 • roman , provincial and Islamic law the origins of the Islamic patronate . (2002)
 • روم ، قانون اسلامی – ایالتی ، خاستگاه و منشاه کارفرمایان اسلامی . (2002).
 • meccan trade and the rise of islam. (2004)
 • تجارت مکه و ظهور اسلام . (2004) .
 • slaves on horses : the evolution of the Islamic polity.(2003)
 • غلامان بر اسبان : تکامل حکومت اسلامی (2003).
 • from kavad to al-ghazali : religion, law and political thought in the near east.(2005)
 • از قباد به غزالی : مذهب ، قانون و اندیشه سیاسی در شرق نزدیک . (2005)
 • frome Arabian tribes to Islamic empire ( variorum collected studies ).(2008)
 • از قبایل عربی به امپراتوری اسلامی ( بر اساس مطالعات جمع آوری شده ازچند منبع )
 • the nativist prophets of early Islamic iran : rural revolt and local Zoroastrianism.(2012)
 • اولین پیام آوران بومی ایران اسلامی ، شورش روستایی و محلی زرتشتیان .

کتاب هایی که پاتریشیا کرون در نوشتن آنها سهیم بوده است :

 • Studies in early Islamic history. ( studies in late antiguity and early islam) Martin hinds , jerel Bacharach. Lawrence Conrad, patricia crone . (1997).
 • The book of strangers : medieval Arabic graffiti on the theme of nostalgia. Patricia crone and Abu Al-Faraj Al-Isbahani. Shmuel Moreh and crone .
 • کتاب غریبه ها : نقاشی های دیواری در قرون وسطی عربی با موضوع نوستالژی. پاتریشیا کرون . ابوالفرج اصفهانی و شموئیل موره .
 • The epistle of salim ibn dhakwan. (2001). Patricia crone and frits Zimmerman .
 • رساله سالم بن ذکوان ، (2001) . پاتریشیا کرون و فریتس زیمرمن .
 • Hagarism, the making of the Islamic world .(1977) . Patricia crone and m.a cook .
 • هاجریسم ، ساخت جهان اسلام . ( انتشارات دانشگاه کمبریج ، 1977 ) . پاتریشیا کرون و مایکل کوک .
 • Gods caliph. Religious authority in the first centuries of islam. (1986) . patricia crone and martin hinds .
 • خلیفه خدایان ، اقتدار مذهبی ، در قرون اولیه اسلام .(1977) . پاتریشیا کرون و مارتین هیندس
 • The Princeton encyclopedia of Islamic political thought . (2012). Gerhard Bowering ، wadad kadi and devin j steward. And crone .
 • اندیشه سیاسی اسلام از دانشنامه پرینستون . گرهارد باورینگ . دوین جی استوارت ، وداد کادی . پاتریشیا کرون.
 • Martyrdom in islam. Crona and cook .(2008) .
 • Forbidding wrong in islam an introduction . Michael cook and crone .
 • The formation of islam . religion and society in the near east 600-1800. Jonathan p. berkey and crone .

صاحب نظران تاریخ اسلام و متخصصان مباحث ایران شناسی در کشور ما نیز با آثار این محقق آشنایی دارند و در آثار علمی و تحقیقی خود به نوشته های او استناد و اشاره کرده اند . با این حال این کتاب نخستین اثری است که از این محقق به فارسی ترجمه شده است .

زندگی مولف به قلم خود او

“در بهار 1971 و پیش از آنکه شروع به یادگیری زبان فارسی کنم ، همراه با خانواده ام سفری به ایران داشتم و بعد از آنکه درسال های 1971 و 1972 و در لندن مقدمات زبان فارسی را فرا گرفتم . برای بدست آوردن فرصتی مطالعاتی در انستیتوی بریتانیا در تهران ثبت نام کردم . اگر این فرصت نصیبم شده بود. به احتمال بسیار مطالعاتم را در رشته تاریخ ایران ادامه می دادم . با این که همه شیرایط علمی وعمومی را احراز کرده بودم ، این بورس تحصیلی به من تعلق نگرفت چون بریتانیایی نبودم . از آن پس به تاریخ اسلام که از پیش سرگرم آن بودم روی آوردم و به تدریج با منابع عربی بیش از آثار فارسی انس گرفتم . با این حال هیچ وقت ارتباطم با مطالعات ایرانی قطع نشد . در دوران آغازین کار دانشگاهی ام به دعوت همکار ایرانشناسم ، استاد جان گرنی، عهده دار تدریس درسی در دانشگاه آکسفورد شدم که موضوع آن تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران درگذار از عصر ساسانی به عصر اسلامی بود . از اینرو به مطالعه در باب مزدک و نصیحه الملوک منسوب به غزالی و..پرداختم . پس از آنکه به دانشگاه کمبریج منتقل شدم فقط گهگاه فرصت تدریس این درس دست می داد . بعدتر که به موسسه تحقیقات عالی پرینستون در آمریکا رفتم به مباحث دیگری مشغول سرگرم شدم که اثر حاضر نمونه ای از آن هاست و دیگر به موضوعات صرفا ایرانی نمی پرداختم . تا اینکه در سال های اخیر دوباره به تحقیق درباره خرمدینان روی آوردم . هرچند متاسفانه در سال های جوانی فرصت تحصیل و زندگی در تهران نصیبم نشد ، اما خوشبختانه در سال های پیری تهران در قالب مترجم کتاب حاضر به دیدارم آمد.

در دوران حضور او در موسسه تحقیقات عالی پرینستون با ایران و ادبیات فارسی پیوندی دوباره برقرار کردم . درهمین دوره بود که مترجم بخش عمده ای از این کتاب ) تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام ) را به فارسی ترجمه کرد . باید از خوانندگان ایرانی عذرخواهی کنم . چون این کتاب در درجه اول برای مخاطبان غربی نوشته شده است و اگر برای مخاطبان ایرانی و مسلمان نوشته می شد به گونه ای می بود که بی آنکه محتوای آن تغییر کند ، از برخی ازجهات ارتباط با آن برایشان آسانتر باشد . هدف اصلی کتاب این بوده است که درک مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی مرسوم در تمدن اسلامی را برای دانشجویان و علاقه مندان این حوزه و محققان حوزه های نزدیک به آن آسان گرداند . بدین منظور هنگام بحث از برخی از مفاهیم به مفاهیم مشابه آن در آراء متفکران غربی و مسیحی اشاره شده تا خوانندگان بدانند که این مفاهیم گرچه امروز برای آن ها غریب می نماید در حقیقت چنین نبوده و در فرهنگ غرب نیز وجود داشته است . از این گذشته برخی مفاهیم اصولا برای مسلمانان نیاز به توضیح ندارد ولی خوانندگان غربی و مسیحی برای فهم آن با مشکل روبه رو می شوند و به ناچار اسلام شناسان باید آن ها را توضیح دهند.”

در ادامه خانم کرون درمورد کتاب خود می نویسد که در آن به افکاری می پردازد که مسلمانان از عصر فتوحات تا حمله مغول ، در باب سازمان اجتماعی و سیاسی داشته اند . و می گوید که در این کتاب به آرا و اندیشه های کسانی پرداخته ایم که در زمان های دور زیسته اند و برخی سخنانشان از نظر سیاسی نامقبول است و با عقایدی که ما درباره مسائلی از قبیل زنان و بردگان داریم متفاوت است و معتقد است که برای فهم گذشته نباید عقاید و اندیشه های امروزی مان را دخالت بدهیم.

منبع: همراه تاریخ