پروژه‌ی میراث اسلامی در دانشگاه هاروارد

image_pdfimage_print

پروژه میراث اسلامی دانشگاه هاروارد،‌کلکسیون دیجیتالی است که تا کنون بیش از دویست و هشتاد نسخه خطی را در بر گرفته است.