فراخوان مقالات و جلسات برای شرکت در کنگره بین المللی قرون وسطی لیدز ۲۰۱۶

image_pdfimage_print
برده داری در قرون وسطا

“Slavery in the Medieval World”:

A Call for Papers and Sessions for participation in the 2016 Leeds International Medieval Congress

مطالعه بر روی موضوع بردگی قرون وسطی در گذشته (با وجود مستندات و مدارک بسیار ) عمدتا به حاشیه رانده شده است قرون وسطائیان یا توجهاتشان را جای دیگری متمرکز کرده اند و یا اینکه این موضوع برایشان فقط از اهمیت حاشیه ای در جوامع و اقتصاد ها برخوردار بوده است؛ این امر از دوران باستان تا افتتاح تجارت اقیانوس اطلس ادامه داشته است.

موضوع کلی این کنگرهبرده داری در جهان قرون وسطی” خواهد بود به همراه جلسات جداگانه با تمرکز بر دوره ها و موضوعات مختلف تحت موضوع کلی.

موضوعات احتمالی  میتواند شامل مناطق خاص باشند؛ به عنوان نمونه  برده داری قرون وسطی در عربستان“، “آزادی“، “کودکان در بردگی“، “برده داری و پایان امپراتوری غربی” و غیره.

 کسانی که علاقمند به ارائه مقاله و یا سازماندهی یک جلسه می باشند تا پیش از 20سپتامبر 2015 ایمیلی به medievalslavery@gmail.com ارسال نمایند.

When you write, include the following information:

1) paper title

2) a short abstract/brief description indicating what the paper will be about (max. 200 words)

3) your contact details and affiliation

4) Equipment needed? (Laptop, Beamer, etc.)

For general information on the IMC, see http://www.leeds.ac.uk/arts/info/125137/international_medieval_congress