دانشمند سنی برجسته: قانون، الهیات و عرفان الباجوری

image_pdfimage_print

The Archetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of al-Bajuri, By Aaron Spevack, State University of New York Press, 220 p. (2015) ISBN: 9781438453705

دانشمند سنی برجسته: فقه، کلام و عرفان در تالیفات الباجوری، نوشته هارون اسپواک، انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک، 220 صفحه (2015) شابک: 9781438453705

این نوشتار مطالعه ای است کمیاب در رابطه با متفکر اسلامی اواخر دوره پیشامدرن، محقق قرن نوزدهم و رئیس دانشگاه الازهر مصر[1]، ابراهیم الباجوری. در این کتاب، هارون اسپواک به بررسی تفکرات حقوقی[2]، کلامی[3] و عرفانی[4] الباجوری پرداخته، اصالت و طراوت تفکرات او را برجسته کرده و جزئیات میراث ماندگار او را بیان می نماید. کتاب حاضر فضایی را برای عادی سازی گابریلیَن پارادایم[5]: تفکر و نظر شخص الباجوری در زمینه های قانون[6]، الهیات عقلانی[7] و تصوف[8]. بلافاصله پس از مرگ او، الگوی معمول از دانش، توسط مدرنیست ها، اصلاح طلبان و بنیاد گرایان با چالش های قابل توجهی مواجه شد. اسپواک، باور هایی را که الهیات عقلانی، منطق قیاسی[9] و تصوف را قسمتی از مفهوم پیشامدرن دانش ارتدوکسی[10] نمی دانند، به چالش کشیده، نشان می دهد این الگوی کهن و بارز علمی به عنوان نمونه ای ایده آل، از میان نرفته است. علاوه بر این، کتاب موجود در تقابل با باورِ کاهش تفکر از قرن سیزدهم تا قرن نوزدهم میلادی است، باوری که در میان مجامع علمی و مسلمان رواج پیدا کرده است.

مجتبی علی پور

____________________________________________________________

[1] Cairo’s al-Azhar University
[2] Legal thought
[3] Theological thought
[4] Mystical thought
[5] Gabrielian Paradigm
[6] law
[7] rational theology
[8] Sufism
[9] syllogistic logic
[10] orthodox scholarship