فلسفه اسلامی تحلیلی

image_pdfimage_print

Analytic Islamic Philosophy, Authors: Booth, Anthony Robert, Palgrave, 222 p. (2017) ISBN: 9781137541574

فلسفه اسلامی تحلیلی، نوشته بوت، آنتونی رابرت، انتشارات پالگریو، 222 صفحه (2017)، شابک: 9781137541574

این کتاب مقدمه ای است بر فلسفه اسلامی که از ابتدای قرون وسطی آغاز شده و تا شکل امروزی آن را بیان می کند. کتاب حاضر تلاشی است نو و خلاقانه برای حیات بخشی دوباره فلسفه اسلامی نزد مخاطبان مدرن آن. کتاب فلسفه تحلیلی رویکردی منطقی را در تاریخ فلسفه پیش گرفته است و با استفاده حداکثری از هرمونوتیک و توجه به بستر تاریخی هر فیلسوف، قوی ترین تفسیر ممکن را از استدلال هر فیلسوف، ارائه داده است. در این نوشتار، چهره های مرکزی و اصلی فلاسفه در قرون وسطی یعنی الکندی، فارابی، ابن سینا، غزالی و ابن رشد به همراه مقدمه ای بر موضوعات اصلی کلام اسلامی وسنت فلسفی یونانی که در فلسفه و کلام اسلامی به میراث گذاشته شده، مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، کتاب به طور خلاصه چهره های پیشامدرن فلسفه اسلامی نظیر سهروردی، ملاصدرا و ابن تیمیه را نیز به عنوان چهره های پیشرو در شکل گیری فلسفه اسلامی مدرن معرفی می کند.

مجتبی علی پور