مجله علوم و فلسفه عربی: مجله ای تاریخی

image_pdfimage_print

مجله علوم و فلسفه عربی: مجله ای تاریخی 
Arabic Sciences and Philosophy: A Historical Journal

علوم و فلسه عربی نام مجله ای بین المللی است که توسط انتشارات کمبریج  در زمینه علوم، ریاضیات و فلسفه عربی در دنیای اسلام در میان قرن های 8 تا 18 میلادی منتشر می شود. در سال 2009 این مجله دامنه فعالیت خود را به مقالات مهم در زمینه نوسازی علمی در دنیای اسلام از قرن 19، گسترش داد. مجله علوم وفلسفه عربی در کنار کار اصلی خود،کار تاریخی در زمینه های بالا،  به روابط میان علوم و فلسفه عربی، یونانی، هندی، چینی، لاتین، بیزانس، سریانی و عبری نیز می پردازد.

Editorial board

Executive Editor
Roshdi Rashed, 67 rue de la Bièvre|92340 Bourg-la-Reine, France

Managing Editor
Ahmed Hasnaoui, CNRS, Paris, France

Editorial Secretary
Aline Auger, CNRS, Paris, France

Advisory Editorial Board

•Amos Bertolacci, Scuola Normale Superiore di Pisa, Italy
•Charles Burnett, The Warburg Institute, UK
•Charles Butterworth, University of Maryland, USA
•Menso Folkerts, University of Munich, Germany
•Bernard R. Goldstein, University of Pittsburgh, USA
•Dimitri Gutas, Yale University, USA
•Jan P. Hogendijk, University of Utrecht, The Netherlands
•Christian Houzel, Université Paris 7, France
•Geoffrey E. R. Lloyd, University of Cambridge, UK
•Luigi Maieru, University of Calabria, Italy
•F. Jamil Ragep, McGill University, Canada
•Marwan Rashed, ENS & CNRS, Paris, France
•Nathan Sivin, University of Pennsylvania, USA
•Richard Sorabji, King’s College, London, UK
•Tony Street, University of Cambridge, UK
•Noel M. Swerdlow, University of Chicago, USA
•Robert Wisnovsky, McGill University, Canada