متون

قانون و جامعه ی اسلامی در صحرای بزرگِ پیشامدرن

قانون و جامعه ی اسلامی در صحرای بزرگِ پیشامدرن : عدالت اسلامی در سرزمین های صحرای بزرگ (الجزایر) در قرون هفدهم تا نوزدهم Droit musulman et société au Sahara prémoderne: La justice islamique dans les oasis du Grand Touat (Algérie) aux XVIIe – XIXe siècles ISBN13: 9789004340169, Expected Date: May 2017,  Imprint: BRILL, Language: French Ismail Warscheid, Centre

بیشتر بخوانید

شماره ی جدید مجلّه ی امور اقلّیت مسلمان منتشر شد.

Journal of Muslim Minority Affairs1

شماره چهارم از جلد 36م مجلّه ی امور اقلّیت مسلمان  منتشر شد. Journal of Muslim Minority Affairs Volume 36, Issue 4, 2016 فهرست مندرجات این شماره: CONTESTATIONS AND RESOLUTIONS • For Whom the Bell Tolls? Contesting the Adhans in Majority Non-Muslim Societies by Uriya Shavit & Fabian Spengler • Finding the Keys to Autonomy: Educated Palestinian–Israeli Single

بیشتر بخوانید

شماره اول از جلد ۲۸ مجله مطالعات اسلامی منتشر شد.

journal-of-islamic-studies-2

شماره اول از جلد 28 مجله مطالعات اسلامی منتشر شد. Journal of Islamic Studies, Volume 28 Issue 1 January 2017 فهرست مندرجات: مقالات: •  Karen Taliaferro Ibn Rushd and Natural Law: Mediating Human and Divine Law • Nathan Hofer Sufism in Fatimid Egypt and The Problem of Historiographical Inertia • Sana Haroon Contextualizing the Deobandi Approach to Congregation

بیشتر بخوانید

شماره سوم از جلد ۲۸ مجله المساق منتشر شد.

Al-Masāq

شماره سوم از جلد ۲۸ مجله المساق منتشر شد. Al-Masāq Journal of the Medieval Mediterranean  Volume 28, 2016 فهرست مندرجات این شماره: مقالات: • Solomon, Lord of the Rings: Fashioning the Signet of Power from Electrum to Nuḥās Allegra Iafrate • Kinship, Camaraderie and Contestation: Fāṭimid Relations with the Ashrāf in the Fourth/Tenth Century. Shainool Jiwa

بیشتر بخوانید

مجموعه آثار تقی‌الدین المقریزی

مجموعه آثار تقی‌الدین المقریزی  Al-Maqrīzī’s Collection of Opuscules (An Introduction) ISBN13: 9789004277441, Expected Date: December 2017, Imprint: BRILL, Language: English, Arabic Frédéric Bauden, Ph.D. (1996), University of Liège In Al-Maqrīzī’s Collection of Opuscules Frédéric Bauden offers an analysis of a unique example of this author’s production. MS OR. 560, preserved at the University of Leiden since the

بیشتر بخوانید

مشروح اسناد حقوقی اسلام در اروپا: سوئیس ۲۰۱۷

annotated-legal-documents-on-islam

مشروح اسناد حقوقی اسلام در اروپا: سوئیس 2017 Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Switzerland Compiled and Annotated by Raimond Süess, University of Fribourg, and René Pahud de Mortanges, University of Fribourg This volume of Annotated Legal Documents on Islam in Europe covers Switzerland and consists of an annotated collection of legal documents affecting

بیشتر بخوانید

دائره المعارف اسلامی نسخه سوم

انتشارات بریل نسخه سوم از مجموعه دائره المعارف اسلامی را برای سال 2017 منتشر خواهد کرد. Encyclopaedia of Islam – Three 2017-1 Edited by Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas and Everett Rowson The Third Edition of Brill’s Encyclopaedia of Islam appears in four substantial segments each year, both online and in print. The new

بیشتر بخوانید

سیاست نفت و امنیت: عربستان سعودی ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۲

oil-and-security-policies-2

Oil and Security Policies: Saudi Arabia, 1950-2012, By Islam Y. Qasem, BRILL, 167 p. (2016) ISBN: 9789004277748 سیاست نفت و امنیت: عربستان سعودی 1950 تا 2012، نوشته اسلام قاسم، انتشارات بریل، 167 صفحه (2016) شابک: 9789004277748 عربستان با در اختیار داشتن بیش از یک چهارم ذخایر نفتی و نیز به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت در جهان، در مرکز توجه

بیشتر بخوانید

متفکران مسلمان در اواخر امپراتوری عثمانی

islamist-thinkers-2

Islamist Thinkers in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic, By Ahmet Şeyhun, Brill, 180 p. (2015) ISBN: 9789004280908 متفکران مسلمان در اواخر امپراتوری عثمانی و اوایل جمهوری ترکیه، نوشته احمد سیهون، انتشارات بریل، 180 صفحه (2015) شابک: 9789004280908 کتاب متفکران مسلمان در اواخر امپراتوری عثمانی و اوایل جمهوری ترکیه، مروری کلی را از زندگی و عقاید سیزده

بیشتر بخوانید

اثر بخشی قدرت نظامی دولت‌ها پس از دوران استعمار

the-military-effectiveness-2

The Military Effectiveness of Post-Colonial States, By Pradeep P. Barua, Brill, 224 p. (2013) ISBN: 9789004243248 اثر بخشی قدرت نظامی دولت‌های روی کار آمده پس از دوران استعمار ، نوشته پرادیپ باروا، انتشارات بریل، 180 صفحه (2015) شابک: 9789004280908 تاریخ نگاری نظامی امروز، به صورت کلیشه‌ای، حکایت از گرایشی برای به تصویر کشیدن تاثیر قدرت نظامی دولت‌های غیرغربیِ روی

بیشتر بخوانید