متون

شماره جدید مجله اسلام و مناسبات مسیحی – مسلمان

Islam-and-Christian–Muslim-Relations

Volume 28, Issue 2, 2017 شماره دوم از جلد 28م مجله اسلام و مناسبات مسیحی – مسلمان Islam and Christian–Muslim Relations  سرمقاله Russia’s Islam and Orthodoxy beyond the Institutions: Languages of Conversion, Competition and Convergence Alfrid K. Bustanov & Michael Kemper مقالات Nationalism and Religion in the Discourse of Russia’s ‘Critical Experts of Islam’ Kristina Kovalskaya

بیشتر بخوانید

شماره جدید مجله اسلام و مناسبات مسیحی – مسلمان

untitled

Volume 28, Issue 1, 2017 شماره اول از جلد 28م مجله اسلام و مناسبات مسیحی – مسلمان Islam and Christian–Muslim Relations  فهرست مندرجات این شماره: مقالات: Representations of Sharia in Three Global Cities: Sydney, New York and Geneva 2008–2013 Adam Possamai, Jennifer E. Cheng, Stephane Lathion & Malcom Voyce The Meaning of Pilgrimage (Hajj): Re-shaping the

بیشتر بخوانید

سلفی گری در لبنان: از سیاست گریزی تا جهادگرایی فرا ملی

salafism-in-lebanon-1

سلفی گری در لبنان: از سیاست گریزی تا جهادگرایی فرا ملی، نوشته رابرت رابیل، انتشارات دانشگاه جرج تاون، 272 صفحه (2014) شابک: 9781626161177 Salafism in Lebanon: From Apoliticism to Transnational Jihadism, By Robert Rabil, Georgetown University Press, 272 p. (2014) ISBN: 9781626161177  نویسنده در این کتاب کوشیده است تا خط و ربط جریانهای سلفی در کشور رنگارنگ لبنان را جستجو

بیشتر بخوانید

قُصّاص صدر اسلام

qu%e1%b9%a3%e1%b9%a3a%e1%b9%a3-of-early-islam

The Quṣṣāṣ of Early Islam Author: Lyall R. Armstrong, ISBN13: 9789004335516, Publication Date: October 2016, Imprint: BRILL,  Language: English Lyall R. Armstrong, American University of Beirut انتشارات بریل کتاب «قُصّاص صدر اسلام» را در اکتبر 2016 منتشر کرده است. این کتاب، مطالعه ای جامع را در زمینه قصه گویان اسلامی از صدر اسلام تا کنون، ارائه

بیشتر بخوانید

تغییر شکل در داستان های مذهبی

Religious Stories in Transformation: Conflict, Revision and Reception Editor: Alberdina Houtman, Tamar Kadar, Marcel Poorthuis, Vered Tohar, ISBN13: 9789004335127, Publication Date: October 2016, Imprint: BRILL, Language: English Edited by Alberdina Houtman, Protestant Theological University, Tamar Kadari, Schechter Institute of Jewish Studies, Marcel Poorthuis, Tilburg School of Theology, Vered Tohar, Bar Ilan University «تغییر شکل در داستان های مذهبی:

بیشتر بخوانید

شوراهای شریعت و زنان مسلمان در بریتانیا

Shariʿa Councils and Muslim Women in Britain: Rethinking the Role of Power and Authority Author: Tanya Walker, ISBN13: 9789004316089, Publication Date: October 2016, Imprint: BRILL, Language: English «شوراهای شریعت و زنان مسلمان در بریتانیا: بازاندیشی نقش قدرت و اقتدار» عنوان کتابی است که انتشارات بریل آن را در اکتبر 2016 به چاپ رسانده است. The public debate

بیشتر بخوانید

اسلام در یک جامعه پست سکولار

islam-in-a-post-secular-society-1

Islam in a Post-Secular Society: Religion, Secularity and the Antagonism of Recalcitrant Faith Author: Dustin Byrd, ISBN13: 9789004325357, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English Dustin J. Byrd, Olivet College, MI انتشارات بریل کتاب «اسلام در یک جامعه پست سکولار: دین، سکولاریسم و رویارویی ایمان سرسخت» را در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. Islam

بیشتر بخوانید

جوزف هازایا در مشیت الهی

joseph-hazzaya

Joseph Hazzaya, On Providence: Text, Translation and Introduction Author: Nestor Kavvadas, ISBN13: 9789004329997, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English, Syriac Nestor Kavvadas, University of Tübingen «جوزف هازایا در مشیت الهی: متن، ترجمه و مقدمه» عنوان کتابی است که انتشارات بریل در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. The East Syriac mystic Joseph Hazzaya

بیشتر بخوانید

فصول ربی‌الیعزر: ساختار، انسجام، بینامتنیت

pirqei-derabbi-eliezer

Pirke De-Rabbi Eliezer: Structure, Coherence, Intertextuality Author: Katharina E. Keim, ISBN13: 9789004333116, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English, Hebrew Katharina E. Keim, University of Manchester انتشارات بریل کتاب «فصول ربی‌الیعزر: ساختار، انسجام، بینامتنیت» را در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. In Pirqei deRabbi Eliezer: Structure, Coherence, Intertextuality Katharina E. Keim offers a

بیشتر بخوانید

در سایه ی کلیسا

In the Shadow of the Church: The Building of Mosques in Early Medieval Syria Author: Mattia Guidetti, ISBN13: 9789004325708, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English Mattia Guidetti, University of Vienna انتشارات بریل کتاب «در سایه ی کلیسا: ساخت مساجد در اوایل سوریه ی قرون وسطی» را در نوامبر 2016 منتشر کرده است. In

بیشتر بخوانید