متون

کلام و جامعه در قرن دوم وسوم، جلد سوم

Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 3: A History of Religious Thought in Early Islam, By Josef van Ess. Translated from German by Gwendolin Goldbloom, BRILL, 555 p. (December 2017) ISBN: 9789004342033 کلام و جامعه در قرن دوم وسوم هجری قمری، جلد سوم: تاریخچه اندیشه دینی در صدر اسلام، نوشته یوزف فن

بیشتر بخوانید

فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی

Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri Gutas, Edited by David Reisman and Felicitas Opwis, BRILL, 476 p. (2012) ISBN: 9789004202740 فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی: مطالعاتی به افتخار دیمیتری گوتاس، ویرایش شده توسط دیوید رایزمن و فیلیسیتس آپویس، انتشارات بریل، 476 صفحه (2012) شابک: 9789004202740 این مجموعه مقالات که به احترام دیمیتری

بیشتر بخوانید

شماره چهارم از جلد ۳۷م مجلّه ی امور اقلّیت مسلمان  منتشر شد

شماره چهارم از جلد 37م مجلّه ی امور اقلّیت مسلمان  منتشر شد. Journal of Muslim Minority Affairs Volume 37, Issue 4, 2017 فهرست مندرجات این شماره: NATIONS AND NATIONALITIES •Preventing Religious Radicalization in Bosnia and Herzegovina: The Role of the BiH Islamic Community Hamza Preljević •Muslims in Europe: Citizenship, Multiculturalism and Integration Asif Mohiuddin •The

بیشتر بخوانید

عرفان اسلامی و ابوطالب المکی: نقش قلب

Islamic Mysticism and Abu Talib Al-Makki: The Role of the Heart, By Saeko Yazaki, Routledge Sufi Series, 216 p. (2012) ISBN: 9780415671101 عرفان اسلامی و ابوطالب المکی[1]: نقش قلب، نوشته سایکو یازاکی، انتشارات راتلج (سری مطالعات صوفی)، 216 صفحه (2012) شابک: 9780415671101 در زبان روزمره و همچنین در ادبیات مذهبی، غالبا از قلب به عنوان

بیشتر بخوانید

مجله علوم و فلسفه عربی: مجله ای تاریخی

مجله علوم و فلسفه عربی: مجله ای تاریخی  Arabic Sciences and Philosophy: A Historical Journal علوم و فلسه عربی نام مجله ای بین المللی است که توسط انتشارات کمبریج  در زمینه علوم، ریاضیات و فلسفه عربی در دنیای اسلام در میان قرن های 8 تا 18 میلادی منتشر می شود. در سال 2009 این مجله دامنه فعالیت

بیشتر بخوانید

برهان جهان‌شناختی باقلانی از عاملیت

AL-BĀQILLĀNĪ’S COSMOLOGICAL ARGUMENT FROM AGENCY, By Nazif Muhtaroglu, Journal of Arabic Sciences and Philosophy, Volume 26, Issue 2 September 2016 برهان جهان‌شناختی باقلانی از عاملیت، نوشته نظیف ماهتاروقلو، مجله علوم و فلسفه عربی، سپتامبر 2016 نویسنده در این مقاله به بررسی ساختار استدلالی باقلانی برای اثبات وجود خدا می‌پردازد. این ساختار نوع خاصی از ساختار

بیشتر بخوانید

پرستش فلسفی اخوان الصفا

The Philosophical Worship of the Ikhwān al-Ṣafā, By Janne Mattila, Journal of Islamic Studies (2016) 27 (1): 17-38 پرستش فلسفی اخوان الصفا، نوشته جانی ماتیلا، نوشته شده در شماره اول از جلد بیست و هفتم مجله مطالعات اسلامی (2016) موضوع این مطالعه اندیشه عبادت فلسفی است که در پایان رساله پنجاهم از “رسائل اخوان الصفا”[1]

بیشتر بخوانید

وسوسه قبور در اسلام سلفی: بت شکنی (شمایل شکنی)، تخریب و بت پرستی

The Temptation of Graves in Salafi Islam Iconoclasm, Destruction and Idolatry, By Ondrej Beránek,‎ Pavel Tupek, Edinburgh University Press; 1 edition, 272 p. (February 1, 2018) ISBN: 9781474417587 وسوسه قبور در اسلام سلفی: بت شکنی (شمایل شکنی)، تخریب و بت پرستی، نوشته آندرو برانک و پاول توپِک، انتشارات دانشگاه ادینبرو، 272 صفحه (February 1, 2018) شابک: 9781474417587 در دهه های گذشته

بیشتر بخوانید

بازیابی صدای زنان در کتاب مقدس اسلامی

Recovering the Female Voice in Islamic Scripture: Women and Silence, By Georgina L. Jardim, Routledge, 276 p. (2014) ISBN: 9781472426376 بازیابی صدای زنان در کتاب مقدس اسلامی: زنان و سکوت،نوشته جورجیا یاردیم، انتشارات راتلج، 276 صفحه (2014) شابک: 9781472426376 اعتراض حرکتی است که بیش از آنکه به پرهیزکاری و یا تفکری کلی همراه باشد، فعالیتی

بیشتر بخوانید

عقل آزاد: در تمرین معنوی فلسفه اسلامی مشاء

Reason Unbound: On Spiritual Practice in Islamic Peripatetic Philosophy, By Mohammad Azadpur, SUNY Press, 187 p. (2012) ISBN: 9781438437620 عقل آزاد: در تمرین معنوی فلسفه اسلامی مشاء، نوشته محمد آزادپور، انتشارات مرکز ارتباطات علمی دانشگاه ایالتی نیویورک، 187 صفحه (2012) شابک: 9781438437620 نقدی بر برداشت های جدید از فلسفه اسلامی مشاء[1] و تاییدی بر اهمیت

بیشتر بخوانید