معرفی مجلات

مجله علوم و فلسفه عربی: مجله ای تاریخی

مجله علوم و فلسفه عربی: مجله ای تاریخی  Arabic Sciences and Philosophy: A Historical Journal علوم و فلسه عربی نام مجله ای بین المللی است که توسط انتشارات کمبریج  در زمینه علوم، ریاضیات و فلسفه عربی در دنیای اسلام در میان قرن های 8 تا 18 میلادی منتشر می شود. در سال 2009 این مجله دامنه فعالیت

بیشتر بخوانید

البیان: مجله مطالعات قرآنی و حدیثی

البیان: مجله مطالعات قرآنی و حدیثی Al-Bayan: Journal of Qur’an and Hadith Studies البیان نام مجله ای است که توسط انتشارات بریل به سر دبیری  دکتر عبداللیف فیض احمدی رمچاهی (Dr. Abdollatif Ahmadi Ramchahi) ، هر شش ماه یکبار به چاپ می رسد. موضوع این مجله قرآن و حدیث است و مقالات متخصصان در حوزه

بیشتر بخوانید

مجله بین المللی معماری اسلامی

مجله بین المللی معماری اسلامی نهمین شماره از مجله بین المللی معماری اسلامی منتشر شد. برای مشاهده خلاصه این شماره به لینک:  www.intellectbooks.com/ijia و  برای مشاهده متن کامل به لینک:  www.ingentaconnect.com مراجعه فرمائید.

بیشتر بخوانید

Journal of the Royal Asiatic Society

Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland انجمن آسیایی سلطنتی بریتانیا و ایرلند، که به انجمن سلطنتی آسیایی (RAS) شناخته شده است، با توجه به منشور سلطنتی 11 آگوست سال 1824 برای پیشبرد موضوعات مرتبط و همچنین پیش برد علم، ادبیات و هنر  آسیایی تاسیس شده است. این انجمن از سال 1834 مجله ی انجمن سلطنتی آسیایی

بیشتر بخوانید

مجله اسلام و روابط مسیحی و مسلمان

مجله اسلام و روابط مسیحی و مسلمان Islam and Christian–Muslim Relations مجله اسلام و روابط مسیحی و مسلمان  در دو زمینه عمده فعالیت می کند: مطالعه ی علمی اسلام به عنوان یک سنت دینی و فکری. و رابطه ی اسلام با مسیحیت و سایر ادیان. مطالعه ی اسلام به عنوان یک سنت دینی و فکری

بیشتر بخوانید

مجله مطالعات اسلامی شیعه (JSIS)

Journal of Shi’a Islamic Studies مجله مطالعات اسلامی شیعه (JSIS) یک مجله علمی و مرجع سه ماهه است که توسط انتشارات  ICAS برای کالج اسلامی لندن منتشر می شود. این مجله سعی در فراهم آوردن انجمنی  بین المللی برای دانشمندان از طریق انتشار مقالات تحقیقی در تمام زمینه های مطالعات شیعه، از تاریخی تا معاصر و

بیشتر بخوانید

عراق از مؤسّسۀ انتشارات کمبریج

عراق (Iraq) سالنامه‌ای دانشگاهیست که از سال 1934 توسط مؤسّسۀ انتشارات کمبریج و زیر نظر مؤسّسۀ بریتانیایی عراقشناسی (The British Institute for the Study of Iraq) به چاپ می‌رسد. تمرکز مقالات آن بر تاریخ، هنر، باستانشناسی، مذهب، زندگی اقتصادی و اجتماعی در عراق و به میزان کمتری، کشورهای همسایه و مرتبط با عراقست و دورانهای

بیشتر بخوانید

ایران باستان (Iranica Antiqua) از دانشگاه جنت بلژیک

ایران باستان (Iranica Antiqua) سالنامه‌ای دانشگاهی در زمینۀ مطالعات تمدّن ایران پیش از اسلامست که در سال 1961 توسّط رومن گیرشمن (Roman Ghirshman) و لوییس واندربرگ (Louis Vanden Berghe) تأسیس شد. این نشریه زیر نظر گروه باستانشناسی و هنر خاورنزدیک دانشگاه جنت بلژیک (Department for Near Eastern Art and Archaeology at Gent University) است. ایران

بیشتر بخوانید

ایرانشناسی (Iranian Studies) از ((The International Society for Iranian Studies (ISIS)

ایرانشناسی (Iranian Studies) نشریه‌ای‌ دانشگاهی و میانرشته‌ایست که توسّط انتشارات راتلج و تحت نظر انجمن بین المللی ایرانشناسی(The International Society for Iranian Studies (ISIS)) منتشر ‌می‌شود و موضوع آن فرهنگ، تاریخ و جامعه ایرانی و پارسیست. این نشریه بطور کامل مناطق مربوط به ایرانیان و پارسیزبانان را بویژه ایران، افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال هند

بیشتر بخوانید

ایران و قفقاز (Iran and the Caucasus)

ایران و قفقاز (Iran and the Caucasus) نشریه‌ای میانرشته‌ای از انتشارات بریلست که به مطالعۀ منطقه و مردمان ایران و قفقاز می‌پردازد. حوزه‌های رشته‌ای این مجلّه، تاریخ، فرهنگ، انسانشناسی، ادبیات، فرهنگ عامّه، زبانشناسی، باستانشناسی، اقلیمشناسی، سیاست و اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف (باستان، قرون وسطی و مدرن) است. علاوه بر مقالات کوتاه و بلند، این

بیشتر بخوانید