کتب

معماری و شهرسازی معاصر در ایران: سنت، مدرنیته و ایجاد فضایی میان این دو

Contemporary Architecture and Urbanism in Iran: Tradition, Modernity, and the Production of ‘Space-in-Between’, By Shirazi, M. Reza, Springer, 193 p. (January 2, 2018) ISBN: 9783319721842 معماری و شهرسازی معاصر در ایران: سنت، مدرنیته و ایجاد فضایی میان این دو، نوشته رضا شیرازی، انتشارت اسپرینگر، 193 صفحه (2ژانویه 2018) شابک: 9783319721842 کتاب حاضر حاوی شرح مختصری از معماری و شهرسازی ایران

بیشتر بخوانید

کـتابخانه ی ملی فرانسه

کـتابخانه ی ملی فرانسه شهلا عالم مروستی منبع کتابخانه مـلی پاریـس را در واقـع پادشاهان فرانسه پایه گزاری کردند. شارل پنجم (1360-1380) اولین کتابخانه سلطنتی را در یکی از برج های لوور برپا کرد و ژیل مـاله در سال 1373صورتی از نسخه های خطی موجود در کتابخانه را تهیه نمود که هنوز دستنویس آن در

بیشتر بخوانید

معرفی و بررسی کتاب «آداب و فنون نقاشی و کتاب آرایی» اثر ایو پورتر

معرفی و بررسی کتاب «آداب و فنون نقاشی و کتاب آرایی» اثر ایو پورتر شیدا رحیمی: کارشناس ارشد نسخه شناسی و مرمت نسخ خطی دانشگاه شهید بهشتی منبع چکیده آداب و فنون نقاشی و کتاب آرایی ترجمه کتابی است، تألیف پژوهشگر تاریخ هنر اسلامی، پروفسور «ایو پورتر». متن اصلی کتاب به زبان فرانسه و با عنوان1

بیشتر بخوانید

شرق شناسی نوین، هژمونی آمریکا و مراکز علمی

Middle East Studies after September 11: Neo-Orientalism, American Hegemony and Academia, Edited by Tugrul Keskin, BRILL, 317p. April 2018, ISBN: 9789004281530 شرق شناسی نوین، هژمونی آمریکا و مراکز علمی، تدوین شده توسط تغرل کیسکین، انتشارات بریل، تاریخ نشر: آوریل 2018، 317 صفحه، شابک: 9789004281530 کتاب حاضر مفاهیم دراز مدت رویکردهای فعلی خاورمیانه برای تحولات داخلی جوامع این منطقه را نشان

بیشتر بخوانید

آثار ابن واضح یعقوبی

The Works of Ibn Wāḍiḥ al-Yaʿqūbī: An English Translation (3 volume set), By Matthew S. Gordon and Chase F. Robinson and Everett K. Rowson and Michael Fishbein, Brill, December 2017, ISBN: 9789004356191 آثار ابن واضح یعقوبی: ترجمه انگلیسی آثار (سه جلد)، انتشارات بریل، تاریخ نشر: دسامبر 2017، شابک: 9789004356191 آثار ابن واضح یعقوبی، مجموعه ای سه جلدی از آثار یعقوبی به همراه حاشیه

بیشتر بخوانید

روابط مسیحی مسلمان. تاریخچه کتابشناسی. جلد دهم

Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 10 Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), Edited by David Thomas and John Chesworth, BRILL, 714 pp. (November 2017), ISBN: 9789004345652 روابط مسیحی مسلمان. تاریخچه کتابشناسی. جلد دهم امپراتوری عثمانی و صفوی (1600-1700)، ویرایش توسط دیوید توماس و جان چسورث، انتشارات بریل، 714 صفحه (نوامبر 2017) شابک: 9789004345652 کتاب حاضر دوره 1600 تا 1700

بیشتر بخوانید

دانشمند سنی برجسته: قانون، الهیات و عرفان الباجوری

The Archetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of al-Bajuri, By Aaron Spevack, State University of New York Press, 220 p. (2015) ISBN: 9781438453705 دانشمند سنی برجسته: فقه، کلام و عرفان در تالیفات الباجوری، نوشته هارون اسپواک، انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک، 220 صفحه (2015) شابک: 9781438453705 این نوشتار مطالعه ای است کمیاب

بیشتر بخوانید

فلسفه اسلامی تحلیلی

Analytic Islamic Philosophy, Authors: Booth, Anthony Robert, Palgrave, 222 p. (2017) ISBN: 9781137541574 فلسفه اسلامی تحلیلی، نوشته بوت، آنتونی رابرت، انتشارات پالگریو، 222 صفحه (2017)، شابک: 9781137541574 این کتاب مقدمه ای است بر فلسفه اسلامی که از ابتدای قرون وسطی آغاز شده و تا شکل امروزی آن را بیان می کند. کتاب حاضر تلاشی است نو و خلاقانه برای حیات بخشی

بیشتر بخوانید

کلام و جامعه در قرن دوم وسوم، جلد سوم

Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 3: A History of Religious Thought in Early Islam, By Josef van Ess. Translated from German by Gwendolin Goldbloom, BRILL, 555 p. (December 2017) ISBN: 9789004342033 کلام و جامعه در قرن دوم وسوم هجری قمری، جلد سوم: تاریخچه اندیشه دینی در صدر اسلام، نوشته یوزف فن

بیشتر بخوانید

فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی

Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri Gutas, Edited by David Reisman and Felicitas Opwis, BRILL, 476 p. (2012) ISBN: 9789004202740 فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی: مطالعاتی به افتخار دیمیتری گوتاس، ویرایش شده توسط دیوید رایزمن و فیلیسیتس آپویس، انتشارات بریل، 476 صفحه (2012) شابک: 9789004202740 این مجموعه مقالات که به احترام دیمیتری

بیشتر بخوانید