کتب

کلام و جامعه در قرن دوم وسوم، جلد سوم

Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 3: A History of Religious Thought in Early Islam, By Josef van Ess. Translated from German by Gwendolin Goldbloom, BRILL, 555 p. (December 2017) ISBN: 9789004342033 کلام و جامعه در قرن دوم وسوم هجری قمری، جلد سوم: تاریخچه اندیشه دینی در صدر اسلام، نوشته یوزف فن

بیشتر بخوانید

فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی

Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri Gutas, Edited by David Reisman and Felicitas Opwis, BRILL, 476 p. (2012) ISBN: 9789004202740 فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی: مطالعاتی به افتخار دیمیتری گوتاس، ویرایش شده توسط دیوید رایزمن و فیلیسیتس آپویس، انتشارات بریل، 476 صفحه (2012) شابک: 9789004202740 این مجموعه مقالات که به احترام دیمیتری

بیشتر بخوانید

عرفان اسلامی و ابوطالب المکی: نقش قلب

Islamic Mysticism and Abu Talib Al-Makki: The Role of the Heart, By Saeko Yazaki, Routledge Sufi Series, 216 p. (2012) ISBN: 9780415671101 عرفان اسلامی و ابوطالب المکی[1]: نقش قلب، نوشته سایکو یازاکی، انتشارات راتلج (سری مطالعات صوفی)، 216 صفحه (2012) شابک: 9780415671101 در زبان روزمره و همچنین در ادبیات مذهبی، غالبا از قلب به عنوان

بیشتر بخوانید

پرستش فلسفی اخوان الصفا

The Philosophical Worship of the Ikhwān al-Ṣafā, By Janne Mattila, Journal of Islamic Studies (2016) 27 (1): 17-38 پرستش فلسفی اخوان الصفا، نوشته جانی ماتیلا، نوشته شده در شماره اول از جلد بیست و هفتم مجله مطالعات اسلامی (2016) موضوع این مطالعه اندیشه عبادت فلسفی است که در پایان رساله پنجاهم از “رسائل اخوان الصفا”[1]

بیشتر بخوانید

وسوسه قبور در اسلام سلفی: بت شکنی (شمایل شکنی)، تخریب و بت پرستی

The Temptation of Graves in Salafi Islam Iconoclasm, Destruction and Idolatry, By Ondrej Beránek,‎ Pavel Tupek, Edinburgh University Press; 1 edition, 272 p. (February 1, 2018) ISBN: 9781474417587 وسوسه قبور در اسلام سلفی: بت شکنی (شمایل شکنی)، تخریب و بت پرستی، نوشته آندرو برانک و پاول توپِک، انتشارات دانشگاه ادینبرو، 272 صفحه (February 1, 2018) شابک: 9781474417587 در دهه های گذشته

بیشتر بخوانید

بازیابی صدای زنان در کتاب مقدس اسلامی

Recovering the Female Voice in Islamic Scripture: Women and Silence, By Georgina L. Jardim, Routledge, 276 p. (2014) ISBN: 9781472426376 بازیابی صدای زنان در کتاب مقدس اسلامی: زنان و سکوت،نوشته جورجیا یاردیم، انتشارات راتلج، 276 صفحه (2014) شابک: 9781472426376 اعتراض حرکتی است که بیش از آنکه به پرهیزکاری و یا تفکری کلی همراه باشد، فعالیتی

بیشتر بخوانید

عقل آزاد: در تمرین معنوی فلسفه اسلامی مشاء

Reason Unbound: On Spiritual Practice in Islamic Peripatetic Philosophy, By Mohammad Azadpur, SUNY Press, 187 p. (2012) ISBN: 9781438437620 عقل آزاد: در تمرین معنوی فلسفه اسلامی مشاء، نوشته محمد آزادپور، انتشارات مرکز ارتباطات علمی دانشگاه ایالتی نیویورک، 187 صفحه (2012) شابک: 9781438437620 نقدی بر برداشت های جدید از فلسفه اسلامی مشاء[1] و تاییدی بر اهمیت

بیشتر بخوانید

اسلام و امپراتوری های اروپایی

Islam and the European Empires, Edited by DAVID MOTADEL, Oxford Univesity Press, 336 p. (2014) ISBN: 9780199668311 اسلام و امپراتوری های اروپایی، ویرایش شده توسط دیوید موتادل، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 336 صفحه (2014) شابک: 9780199668311 در اوج دوران امپراتوری، قدرت های اروپایی در بیشتر نقاط بلاد اسلامی حکمرانی می کردند. به گونه ای که هر

بیشتر بخوانید

افتتاح دروازه ​های تفسیر

Opening the Gates of Interpretation: Maimonides’ Biblical Hermeneutics in Light of His Geonic-Andalusian Heritage and Muslim Milieu, by Mordechai Z. Cohen, Brill, 566 p. (2011), ISBN: 9789004189324 افتتاح دروازه ​های تفسیر: هرمنوتیک کتاب مقدس ابن میمون در پرتو میراث گائونی ـ اندلسی او و محیط اسلامی، نویسنده: مردخای کوهن، انتشارات بریل، 566 صفحه (2011)، شابک: 9789004189324

بیشتر بخوانید

تورات، انجیل و قرآن: سه کتاب، دو شهر و یک داستان

The Torah, the Gospel, and the Qur’an: Three Books, Two Cities, One Tale, By Anton Wessels, Eerdmans PRESS, 334 p. (2014) ISBN: 9780802869081 تورات، انجیل و قرآن: سه کتاب، دو شهر و یک داستان، نوشته انتون وِسِلز، انتشارات ایردمَنز ، 334 صفحه (2014) شابک: 9780802869081 بحث کردن در رابطه با کتاب مقدس(Bible) و قرآن در

بیشتر بخوانید