معرفی کتب

معماری و شهرسازی معاصر در ایران: سنت، مدرنیته و ایجاد فضایی میان این دو

Contemporary Architecture and Urbanism in Iran: Tradition, Modernity, and the Production of ‘Space-in-Between’, By Shirazi, M. Reza, Springer, 193 p. (January 2, 2018) ISBN: 9783319721842 معماری و شهرسازی معاصر در ایران: سنت، مدرنیته و ایجاد فضایی میان این دو، نوشته رضا شیرازی، انتشارت اسپرینگر، 193 صفحه (2ژانویه 2018) شابک: 9783319721842 کتاب حاضر حاوی شرح مختصری از معماری و شهرسازی ایران

بیشتر بخوانید

معرفی و بررسی کتاب «آداب و فنون نقاشی و کتاب آرایی» اثر ایو پورتر

معرفی و بررسی کتاب «آداب و فنون نقاشی و کتاب آرایی» اثر ایو پورتر شیدا رحیمی: کارشناس ارشد نسخه شناسی و مرمت نسخ خطی دانشگاه شهید بهشتی منبع چکیده آداب و فنون نقاشی و کتاب آرایی ترجمه کتابی است، تألیف پژوهشگر تاریخ هنر اسلامی، پروفسور «ایو پورتر». متن اصلی کتاب به زبان فرانسه و با عنوان1

بیشتر بخوانید

روابط مسیحی مسلمان. تاریخچه کتابشناسی. جلد دهم

Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 10 Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), Edited by David Thomas and John Chesworth, BRILL, 714 pp. (November 2017), ISBN: 9789004345652 روابط مسیحی مسلمان. تاریخچه کتابشناسی. جلد دهم امپراتوری عثمانی و صفوی (1600-1700)، ویرایش توسط دیوید توماس و جان چسورث، انتشارات بریل، 714 صفحه (نوامبر 2017) شابک: 9789004345652 کتاب حاضر دوره 1600 تا 1700

بیشتر بخوانید

دانشمند سنی برجسته: قانون، الهیات و عرفان الباجوری

The Archetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of al-Bajuri, By Aaron Spevack, State University of New York Press, 220 p. (2015) ISBN: 9781438453705 دانشمند سنی برجسته: فقه، کلام و عرفان در تالیفات الباجوری، نوشته هارون اسپواک، انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک، 220 صفحه (2015) شابک: 9781438453705 این نوشتار مطالعه ای است کمیاب

بیشتر بخوانید

کلام و جامعه در قرن دوم وسوم، جلد سوم

Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 3: A History of Religious Thought in Early Islam, By Josef van Ess. Translated from German by Gwendolin Goldbloom, BRILL, 555 p. (December 2017) ISBN: 9789004342033 کلام و جامعه در قرن دوم وسوم هجری قمری، جلد سوم: تاریخچه اندیشه دینی در صدر اسلام، نوشته یوزف فن

بیشتر بخوانید

فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی

Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri Gutas, Edited by David Reisman and Felicitas Opwis, BRILL, 476 p. (2012) ISBN: 9789004202740 فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی: مطالعاتی به افتخار دیمیتری گوتاس، ویرایش شده توسط دیوید رایزمن و فیلیسیتس آپویس، انتشارات بریل، 476 صفحه (2012) شابک: 9789004202740 این مجموعه مقالات که به احترام دیمیتری

بیشتر بخوانید

عرفان اسلامی و ابوطالب المکی: نقش قلب

Islamic Mysticism and Abu Talib Al-Makki: The Role of the Heart, By Saeko Yazaki, Routledge Sufi Series, 216 p. (2012) ISBN: 9780415671101 عرفان اسلامی و ابوطالب المکی[1]: نقش قلب، نوشته سایکو یازاکی، انتشارات راتلج (سری مطالعات صوفی)، 216 صفحه (2012) شابک: 9780415671101 در زبان روزمره و همچنین در ادبیات مذهبی، غالبا از قلب به عنوان

بیشتر بخوانید

پرستش فلسفی اخوان الصفا

The Philosophical Worship of the Ikhwān al-Ṣafā, By Janne Mattila, Journal of Islamic Studies (2016) 27 (1): 17-38 پرستش فلسفی اخوان الصفا، نوشته جانی ماتیلا، نوشته شده در شماره اول از جلد بیست و هفتم مجله مطالعات اسلامی (2016) موضوع این مطالعه اندیشه عبادت فلسفی است که در پایان رساله پنجاهم از “رسائل اخوان الصفا”[1]

بیشتر بخوانید

وسوسه قبور در اسلام سلفی: بت شکنی (شمایل شکنی)، تخریب و بت پرستی

The Temptation of Graves in Salafi Islam Iconoclasm, Destruction and Idolatry, By Ondrej Beránek,‎ Pavel Tupek, Edinburgh University Press; 1 edition, 272 p. (February 1, 2018) ISBN: 9781474417587 وسوسه قبور در اسلام سلفی: بت شکنی (شمایل شکنی)، تخریب و بت پرستی، نوشته آندرو برانک و پاول توپِک، انتشارات دانشگاه ادینبرو، 272 صفحه (February 1, 2018) شابک: 9781474417587 در دهه های گذشته

بیشتر بخوانید

بازیابی صدای زنان در کتاب مقدس اسلامی

Recovering the Female Voice in Islamic Scripture: Women and Silence, By Georgina L. Jardim, Routledge, 276 p. (2014) ISBN: 9781472426376 بازیابی صدای زنان در کتاب مقدس اسلامی: زنان و سکوت،نوشته جورجیا یاردیم، انتشارات راتلج، 276 صفحه (2014) شابک: 9781472426376 اعتراض حرکتی است که بیش از آنکه به پرهیزکاری و یا تفکری کلی همراه باشد، فعالیتی

بیشتر بخوانید