مجله

پذیرش نظریه ابن سینا در رابطه با حرکت در قرن دوازدهم میلادی

THE RECEPTION OF AVICENNA’S THEORY OF MOTION IN THE TWELFTH CENTURY, By Asad Q. Ahmed, Journal of Arabic Sciences and Philosophy, Volume 26, Issue 2 September 2016 پذیرش نظریه ابن سینا در رابطه با حرکت در قرن دوازدهم میلادی، نوشته اسد احمد، مجله علوم و مطالعات عربی، سپتامبر 2016 نوشتار حاضر به بررسی پذیرش نظریه

بیشتر بخوانید

علی و فاطمه در ادبیات داستانی

علی و فاطمه در ادبیات داستانی  “Does Traditional Islamic Malay Literature Contain Shi ‘itic Elements? ‘Ali and Fātimah in Malay Hikayat Literature, by Edwin Wieringa,” Studia Islamika 3/4 (1996): 93-111 آیا ادبیاتِ سنتی مالایی اسلامی عناصر شیعی را در برمیگیرد؟ علی و فاطمه در ادبیات داستانی، حکایتی مالایی، قسمت اول، نویسنده: ادوین ویرینجا تاثیر زبان پارسی به موجب

بیشتر بخوانید

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­ گری بخش سوم از پاره های اسلام شناسی قسمت نهم شناخت اندیشه/جریان/پدیده اجتماعی سَلَفیه و سَلَفی گری چه به واسطه تحولات پرفراز و نشیب جهان اسلام و حرکاتی که به نوعی نام آن و انتساب بدان را یدک می کشند و یا از منظر شناخت جریانات فکری-فرهنگی جهان اسلام در

بیشتر بخوانید

تالیف و ماهیت مؤلف در متون مرتبط با سیره پیامبر (ص)

تالیف و ماهیت مؤلف در متون مرتبط با سیره پیامبر (ص) بخش اول از پاره های اسلام شناسی قسمت نهم “Authorship in Sira Literature”; in Concepts of Authorship in Pre-Modern Islamic Texts; Andreas Gorke; Lale Behzadi und Jaakko Hämeen-Anttila; Bamberger Orientstudien; University of Bamberg Press Bamberg (eds.); University of Bamberg Press; 2015; pp.63-93;  ISBN: 9783863093839 تالیف و ماهیت مؤلف

بیشتر بخوانید