ادبيات و هنر

علی و فاطمه در ادبیات داستانی

علی و فاطمه در ادبیات داستانی  “Does Traditional Islamic Malay Literature Contain Shi ‘itic Elements? ‘Ali and Fātimah in Malay Hikayat Literature, by Edwin Wieringa,” Studia Islamika 3/4 (1996): 93-111 آیا ادبیاتِ سنتی مالایی اسلامی عناصر شیعی را در برمیگیرد؟ علی و فاطمه در ادبیات داستانی، حکایتی مالایی، قسمت اول، نویسنده: ادوین ویرینجا تاثیر زبان پارسی به موجب

بیشتر بخوانید

نمایش دین زرتشت توسط فردوسی در پرتوی اسلام

Ferdowsi’s Presentation of Zoroastrianism in an Islamic Light, by Kolsoum Ghazanfari, Journal of Persianate Studies, Volume 8, Issue 1, 2015 DOI: 10.1163/18747167-12341277 نمایش دین زرتشت توسط فردوسی در پرتوی اسلام، نوشته کلثوم غضنفری، مجله مطالعات ایرانی، جلد هشتم، شماره اول، شناسه دیجیتالی: 10.1163/18747167-12341277 شاهنامه (کتاب شاهان) فردوسی اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم به رشته تحریر درآمده است.

بیشتر بخوانید

مسأله‌ی خاستگاه نقطه‌های رنگی در قرآن‌های کهن، بخش اول (آلن جورج)

آلن جورج، استاد دانشگاه ادینبورو “Coloured Dots and the Question of Regional Origins in Early Qur’ans (Part I)”, by Alain George, Journal of Qur’anic Studies, Volume 17, Issue 1 (2015) pp. 1-44. Available Online: http://dx.doi.org/10.3366/jqs.2015.0178 مسأله‌­ی خاستگاه نقطه­‌های رنگی در قرآن‌­های کهن (بخش اول)، نوشته‌ی آلن جورج، در مجله‌ی مطالعات قرآنی، سال هفدهم، ش 2،

بیشتر بخوانید