اسلام معاصر

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­ گری بخش سوم از پاره های اسلام شناسی قسمت نهم شناخت اندیشه/جریان/پدیده اجتماعی سَلَفیه و سَلَفی گری چه به واسطه تحولات پرفراز و نشیب جهان اسلام و حرکاتی که به نوعی نام آن و انتساب بدان را یدک می کشند و یا از منظر شناخت جریانات فکری-فرهنگی جهان اسلام در

بیشتر بخوانید

پاره‌های اسلام شناسی(۵) اسلام‌شناسی در غرب (۲): پاتریشیا کرونه و پایان شرق‌شناسی (محمد حسین رفیعی)

پاره‌های اسلام شناسی(5) اسلام‌شناسی در غرب (2): پاتریشیا کرونه و پایان شرق‌شناسی  Patricia Crone, The Mawali in the Umayyad Period, PhD. University of London, 1973. Bernard  Lewis, The Arabs in History, sixth ed. (Oxford, 1993).   بدون شک یکی از مهم‌ترین اسلام‌شناسان حال حاضر غرب که نظراتش تحولات مهمی در جهت‌دهی به مطالعات حوزه‌های متعددی

بیشتر بخوانید