ايران شناسي

مردم سالاری دینی: تفاسیر متقابل میان متفکران سیاسی ایران

Religious Democracy: Three Contending Interpretations among Iranian Political Thinkers, by Fardin Ghoreishi, Journal of Persianate Studies, Volume 8, Issue 1, pages 71 – 89, 2015, DOI: 10.1163/18747167-12341279 مردم سالاری دینی: سه تفسیر متقابل در میان متفکران سیاسی ایران، نوشته فردین قریشی، مجله مطالعات ایرانی، جلد هشتم شماره اول، از صفحه 71 تا 89، 2015، شناسه دیجیتالی: 10.1163/18747167-12341279  این نوشتار به

بیشتر بخوانید

شاه عباس و سیاست ارتباط با کشورهای اروپایی

Did Shah ʿAbbās I Have a Mediterranean Policy? by Jose Cutillas, Journal of Persianate Studies, Volume 8, Issue 2, pages 254 – 275, 2015, DOI: 10.1163/18747167-12341285 آیا شاه عباس صفوی سیاست ارتباط با کشورهای مدیترانه-ای را دنبال می-کرد؟ نوشته خوزه کاتیلاس، مجله مطالعات ایرانی، جلد هشتم شماره دوم، 2015، شناسه دیجیتالی:  10.1163/18747167-12341285 در دو دهه گذشته شاهد رشد

بیشتر بخوانید

نمایش دین زرتشت توسط فردوسی در پرتوی اسلام

Ferdowsi’s Presentation of Zoroastrianism in an Islamic Light, by Kolsoum Ghazanfari, Journal of Persianate Studies, Volume 8, Issue 1, 2015 DOI: 10.1163/18747167-12341277 نمایش دین زرتشت توسط فردوسی در پرتوی اسلام، نوشته کلثوم غضنفری، مجله مطالعات ایرانی، جلد هشتم، شماره اول، شناسه دیجیتالی: 10.1163/18747167-12341277 شاهنامه (کتاب شاهان) فردوسی اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم به رشته تحریر درآمده است.

بیشتر بخوانید

بررسی زوال ایران در عصر صفوی

بررسی زوال ایران در عصر صفوی The Decline of Safavid Iran in Comparative Perspective Author: Rudi Matthee Journal of Persianate Studies, Volume 8, Issue 2, pages 276 – 308 نویسنده:رودی مت این مقاله به بررسی زوال و ضعف بی چون و چرای صفویان در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم می‌پردازد. نویسنده با قراردادن

بیشتر بخوانید

پاره های اسلام شناسی۸ (محمد حسین رفیعی)

پاره های اسلام شناسی8  1-مورخان آذربایجانی بر علیه ایران شناسان شوروی HarunYilmaz, A family Quarrel: Azerbaijani Historians against Soviet Iranologist; Iranian Studies, 2015, V.48; N.5; pp.769-783 هارون ییلماز که آموزش دیده تاریخ در دانشگاه آکسفورد است و هم اکنون در دانشگاه کویین مِری لندن تدریس می کند،  در این مقاله به نزاعی تاریخ نگارانه بر

بیشتر بخوانید