تاريخ و سيره

پیمان پیامبر با مسیحیان نجران: نگاهی تحلیلی به صحت عهدنامه

The Prophet’s Treaty with the Christians of Najran: An Analytical Study to Determine the Authenticity of the Covenants, by Ahmed El-Wakil, Oxford, Journal of Islamic Studies, Volume 27, Issu3, 2016 پیمان پیامبر با مسیحیان نجران: نگاهی تحلیلی به صحت عهدنامه، نوشته احمد الوکیل، مجله مطالعات اسلامی، شماره سوم از جلد 27م، 2016 جان اندرو مارو[1]

بیشتر بخوانید

پژوهش های عثمانی کادیزادلی ،محمد بن عبد الوهاب

Kadizadeli Ottoman Scholarship, Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb, and the Rise of the Saudi State, By James Muhammad Dawud Currie, Published by Oxford University Press, Journal of Islamic Studies, Volume 26, Issue 3 (2015) پژوهش های عثمانی کادیزادلی ، محمد بن عبد الوهاب، و ظهور دولت عربستان، نوشته جیمز محمد داوود کری، منتشر شده در انتشارات دانشگاه

بیشتر بخوانید

داروسازی اسلامی در قلمرو ممالیک و مغولان

Islamic Pharmacy in the Mamlūk and Mongol Realms: Theory and Practice, by Leigh Chipman, Asian Medicine, Volume 3, Issue 2, pages 265 – 278 Publication, 2007, DOI: 10.1163/157342008X307875 داروسازی اسلامی در قلمرو ممالیک و مغولان: آراء و روش ها،نوشته نویسنده: لِی چیپ من، مجله طب در آسیا، جلد سوم، شماره دوم، از صفحه 265 تا 278، سال 2007،

بیشتر بخوانید

ایرادهای بنی‌اسرائیلی بر مدخل «بنی‌اسرائیل» در دائره المعارف قرآن

ایرادهای بنی‌اسرائیلی بر مدخل «بنی‌اسرائیل» در دائره المعارف قرآن مهر داد  این اثر ارزیابی و نقدی است بر مقاله‌ی «آسیب‌شناسی پژوهش یوری روبین دربارۀ بنی‌اسرائیل» در مجلۀ قرآن‌پژوهی خاورشناسان، شماره 15، پاییز و زمستان 1392.   در مقاله‌ای که با عنوان «آسیب‌شناسی پژوهش یوری روبین دربارۀ بنی‌اسرائیل» در مجلۀ «قرآن‌پژوهی خاورشناسان» (شماره 15، پاییز و

بیشتر بخوانید

پژوهش آبراهام گایگر در ارتباط قرآن با منابع یهودی (عاطفه بیگدلی)

موضوع مصادر قرآن کریم از جمله مباحثی است که در قرن نوزدهم توجّه بیشتر خاورشناسان غربی را به خود جلب کرد. آنان برای قرآن کریم منشأ وحیانی قائل نبوده‌اند و بدلیل تشابهات موجود بین متن قرآن و منابع پیش از آن، بویژه عهدین، بر این باورند که قرآن اقتباسی از این کتب آسمانیست. یکی از

بیشتر بخوانید