فلسفه و عرفان

برهان جهان‌شناختی باقلانی از عاملیت

AL-BĀQILLĀNĪ’S COSMOLOGICAL ARGUMENT FROM AGENCY, By Nazif Muhtaroglu, Journal of Arabic Sciences and Philosophy, Volume 26, Issue 2 September 2016 برهان جهان‌شناختی باقلانی از عاملیت، نوشته نظیف ماهتاروقلو، مجله علوم و فلسفه عربی، سپتامبر 2016 نویسنده در این مقاله به بررسی ساختار استدلالی باقلانی برای اثبات وجود خدا می‌پردازد. این ساختار نوع خاصی از ساختار

بیشتر بخوانید

ابن سینا و خودآگاهی در حیوانات: شناخت و هویت

ابن سینا و خودآگاهی در حیوانات: شناخت و هویت، نوشته احمد الویشاه، مجله علوم و فلسفه عربی، مارس 2016 AVICENNA ON ANIMAL SELF-AWARENESS, COGNITION AND IDENTITY, By AHMED ALWISHAH, Arabic Sciences and Philosophy, Volume 26, Issue 1 March 2016 خلاصه مقاله هدف از این مقاله ارائه­ ی مطالعه­ ای جامع و نظام مند در گزارش ابن سینا

بیشتر بخوانید

پذیرش نظریه ابن سینا در رابطه با حرکت در قرن دوازدهم میلادی

THE RECEPTION OF AVICENNA’S THEORY OF MOTION IN THE TWELFTH CENTURY, By Asad Q. Ahmed, Journal of Arabic Sciences and Philosophy, Volume 26, Issue 2 September 2016 پذیرش نظریه ابن سینا در رابطه با حرکت در قرن دوازدهم میلادی، نوشته اسد احمد، مجله علوم و مطالعات عربی، سپتامبر 2016 نوشتار حاضر به بررسی پذیرش نظریه

بیشتر بخوانید

دیدگاه سهروردی در باب صور مرآتی و مُثُل معلقه

دیدگاه سهروردی در باب صور مرآتی و مُثُل معلقه،  نویسنده: نیکلای سینای AL-SUHRAWARDĪ ON MIRROR VISION AND SUSPENDED IMAGES (MUTHUL MU ʿALLAQA) By Nicolai Sinai مفهوم عالم مثال (عالمی که در جایگاهی میان عالم مادی و عالم مجرد قرار دارد.) عامل اصلی حدس و گمان های معاد شناختی در اواخر اسلامِ قرون وسطی بوده است. مبدِء

بیشتر بخوانید

فلسفه ی اسلامی (پسا) مدرن: چالش ها و چشم انداز

فلسفه ی اسلامی (پسا) مدرن: چالش ها و چشم انداز (Post) modern Islamic philosophy: challenges and perspectives by S. Bektovic نویسنده Safet Bektovic فلسفه ی اسلامی در یک زمینه ی خاصِ سیاسی و دینی پدید آمده و توسعه یافت و نقش تاریخی و حال حاضر آن را نمی توان از گفتمان سیاسی و دینی مستقل دانست.

بیشتر بخوانید

عقل و وحی در اسلام و مسیحیت

عقل و وحی در اسلام و مسیحیت    دکتر غلامرضا اعوانی(رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران)  پیش از پرداختن به بحث درباره عقل و وحی در اسلام و مسحیت باید تعریف دقیقی از عقل که همیشه مورد بحث و جدل فراوان میان ارباب ملل و نحل بوه است، به عمل آوریم. آیا مراد ما از عقل

بیشتر بخوانید