فلسفه و عرفان

دیدگاه سهروردی در باب صور مرآتی و مُثُل معلقه

Philosophy

دیدگاه سهروردی در باب صور مرآتی و مُثُل معلقه،  نویسنده: نیکلای سینای AL-SUHRAWARDĪ ON MIRROR VISION AND SUSPENDED IMAGES (MUTHUL MU ʿALLAQA) By Nicolai Sinai مفهوم عالم مثال (عالمی که در جایگاهی میان عالم مادی و عالم مجرد قرار دارد.) عامل اصلی حدس و گمان های معاد شناختی در اواخر اسلامِ قرون وسطی بوده است. مبدِء

بیشتر بخوانید

فلسفه ی اسلامی (پسا) مدرن: چالش ها و چشم انداز

modern Islamic philosophy1

فلسفه ی اسلامی (پسا) مدرن: چالش ها و چشم انداز (Post) modern Islamic philosophy: challenges and perspectives by S. Bektovic نویسنده Safet Bektovic فلسفه ی اسلامی در یک زمینه ی خاصِ سیاسی و دینی پدید آمده و توسعه یافت و نقش تاریخی و حال حاضر آن را نمی توان از گفتمان سیاسی و دینی مستقل دانست.

بیشتر بخوانید

عقل و وحی در اسلام و مسیحیت

Quran

عقل و وحی در اسلام و مسیحیت    دکتر غلامرضا اعوانی(رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران)  پیش از پرداختن به بحث درباره عقل و وحی در اسلام و مسحیت باید تعریف دقیقی از عقل که همیشه مورد بحث و جدل فراوان میان ارباب ملل و نحل بوه است، به عمل آوریم. آیا مراد ما از عقل

بیشتر بخوانید