کلام و فرق و اديان

مفاهیم تعیین سرنوشت (آزادی اراده) در کلام اسلامی قرن چهارم هجری

مفاهیم تعیین سرنوشت (آزادی اراده) در کلام اسلامی قرن چهارم هجری/ دهم میلادی: نظریه­ ی باقلانی در زمینه عمل انسان در بستر تاریخی آن، نوشته جان تیِل، مجله علوم و فلسفه عربی، سپتامبر 2016 CONCEPTIONS OF SELF-DETERMINATION IN FOURTH/TENTH-CENTURY MUSLIM THEOLOGY: AL-BĀQILLĀNĪ’S THEORY OF HUMAN ACTS IN ITS HISTORICAL CONTEXT, By Jan Thiele, Journal of

بیشتر بخوانید

بررسی رویکرد شیعه پژوهانه امیرمعزی و مدرسی طباطبایی

بررسی رویکرد شیعه پژوهانه امیرمعزی و مدرسی طباطبایی امیر معزی و مدرسی در عین افتراق در چند نکته اشتراک دارند: هر دو غالیانی از قبیل ابوالخطاب و متهمان به غلوی نظیر مفضل را متعلق به یک جبهه فکری و اجتماعی می دانند و در نهایت همه را غالی می دانند؛ هر دو به وجود یک

بیشتر بخوانید

عقل و وحی در اسلام و مسیحیت

عقل و وحی در اسلام و مسیحیت    دکتر غلامرضا اعوانی(رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران)  پیش از پرداختن به بحث درباره عقل و وحی در اسلام و مسحیت باید تعریف دقیقی از عقل که همیشه مورد بحث و جدل فراوان میان ارباب ملل و نحل بوه است، به عمل آوریم. آیا مراد ما از عقل

بیشتر بخوانید