کتابشناسی‌

علوم انسانی عربی، اندیشه اسلامی

Arabic Humanities, Islamic Thought: Essays in Honor of Everett K. Rowson Editor: Joseph E. Lowry and Shawkat M. Toorawa, ISBN13: 9789004343245, Expected Date: March 2017, Imprint: BRILL, Language: English Edited by Joseph E. Lowry & Shawkat M. Toorawa «علوم انسانی عربی، اندیشه اسلامی: مقالات به افتخار اورت کی راسن» عنوان کتابی است که انتشارات بریل

بیشتر بخوانید

قرآن در شرق و غرب: مخطوطات و کتب چاپی (دانشگاه کلمبیا)

Reference Works and Studies Ansari, K. Humayun. “The Muslim World in British Historical Imagination: ‘Re-Thinking Orientalism’?” British Journal of Middle Eastern Studies 38/1 (2011): 73-93. Bergsträsser, Gotthelf. “Koranlesung in Kairo,” Der Islam 20 (1932): 1-42, and 21 (1933): 110-140; for a review of the Cairo Quran edition of 1342/1924, see pp. 2-13. Binark, İsmet, and

بیشتر بخوانید

کتابشناسی مخطوطات اسلامی

فهرست زیر منابعی منتخب در مورد مخطوطات اسلامی به طور خاص مخطوطات قرآنی به پیشنهاد دانشگاه براون است. _______. The Holy Quran in Manuscript: A selection of fine and rare holy Quran leaves and manuscripts exhibited by the National Commercial Bank of the Kingdom of Saudi Arabia. Jeddah: National Commercial Bank, 1991. Abbot, Nabia. The

بیشتر بخوانید

دائره المعارف اسلام، معرفی ویرایش اول، دوم و سوم، (لایدن، انتشارات بریل)

دائره المعارف اسلام، معرفی ویرایش اول، دوم و سوم، (لایدن، انتشارات بریل)   دائره المعارف اسلام، مجموعه ای از مقالات نظام مند به ترتیب الفبایی، در قلمرو مطالعات اسلامی، فرهنگ و تمدن مسلمانان، منتشر شده در لایدن هلند. دائره المعارف اسلام که در این مقاله و در دانشنامه جهان اسلام از آن با نام اختصاری

بیشتر بخوانید

کتابشناسی عربستان سعودی

کتابشناسی عربستان سعودی نوشته ساموئل ادلسون برای دانلود PDF این کتابشناسی اینجا را کلیک کنید.   This annotated bibliography was created to serve as a research resource for students taking part in the National Council on U.S.-Arab Relations’ Model Arab League Program. With the understanding that research can be intimidating and time consuming, an effort

بیشتر بخوانید

کتابشناسی عربستان سعودی

این کتابشناسی یکی از مجموعه کتابشناسی‌های کتابخانه کنگره امریکا درباره کشور‌ها است که کتاب‌های مرتبط با کشور عربستان سعودی را فهرست کرده است. برای وررود به صفحه این کتابشناسی اینجا را کلیک کنید. Bibliography — Saudi Arabia Chapter 1 Adams, Michael. The Middle East. New York: Facts on File, 1987. "Ahmad b. Muhammad b. Hanbal."

بیشتر بخوانید

فهرست کتابشناختی کتابخانه دانشکده مطالعات اسلامی قطر

QFIS Collection Bibliographic List فهرست کتابشناختی کتابخانه دانشکده مطالعات اسلامی قطر این کتابشناسی مجموعه‌ای از منابع مرتبط با مطالعات اسلامی که حوزه‌های گوناگونی از این مطالعات مانند اقتصاد اسلامی، سیاست‌گذاری عمومی، حقوق بشر و زنان، فقه و حقوق تطبیقی، تمدن و دیگر جنبه‌های مطالعات اسلامی را به پوشش می‌دهد به تفکیک موضوع فهرست کرده است.

بیشتر بخوانید

کتابشناسی ارتباط میان اسلام و مسیحیت

این کتابشناسی تهیه شده به قلم چارلز بلینگِر است و در آن، منابع اروپایی درباب روابط اسلام و مسیحیت انتشار یافته در فاصله‌ی 1990 تا 2010 گردآوری شده است. برای ورود به این صفحه اینجا را کلیک کنید.     Relations Between Christianity and Islam Bibliography Edited by Charles Bellinger(WorldCat search parameters: English language; 1990-2010)

بیشتر بخوانید

راهنمای کتابشناختی درباب فلسفه و کلام اسلامی

این کتابشناسی اثر خانم ترزا آنه دروآرت است که آثار انتشار یافته به زبان‌های اروپایی درباب فلسفه و کلام اسلامی به تفکیک سال، از 1998 تا 2013 میلادی را گردآوری کرده است. برای ورود به صفحه این کتابشناسی اینجا را کلیک کنید.  

بیشتر بخوانید

کتابشناسی اسلام در آمریکا

این اثر تدوین یافته‌ی سوزان مک‌کی در 1994 است که در آن فهرستی از آثار اروپایی انتشار یافته در موضوع اسلام در آمریکا ارائه شده است. ورود به صفحه این کتابشناشی از اینجا ISLAM IN AMERICA: BIBLIOGRAPHY (begun in 1994 by Susan McKee)  Abdul-Jabbar, Kareem. “Leap of Faith,” in Steven Barboza, American Jihad: Islam After

بیشتر بخوانید