تعامل مسیحیت با اسلام: سفرهای جهانی از سال ۱۹۱۰

image_pdfimage_print

تعامل مسیحیت با اسلام: سفرهای جهانی از سال 1910
Christian Engagement with Islam: Ecumenical Journeys since 1910

ISBN13: 9789004338012, Expected Date: May 2017, Imprint: BRILL, Language: English
Douglas Pratt, University of Waikato and University of Bern

Why did the Christian Church, in the twentieth century, engage in dialogue with Islam? What has been the ecumenical experience? What is happening now? Such questions underlie Douglas Pratt’s Christian Engagement with Islam: Ecumenical Journeys since 1910. Pratt charts recent Christian (WCC and Vatican) engagement with Islam up to the early 21st century and examines the ecumenical initiatives of Africa’s PROCMURA, ‘Building Bridges’, and the German ‘Christian-Muslim Theological Forum’, together with responses to the 2007 ‘Common Word’ letter.

Between them, Islam and Christianity represent over half the earth’s population. Their history of interaction, positive and negative, impacts widely still today. Contentious issues remain real enough, yet the story and ongoing reality of contemporary Christian-Muslim engagement is both exciting and encouraging.