ویژگی رویارویی مسیحیان و مسلمانان

image_pdfimage_print

The Character of Christian-Muslim Encounter, Essays in Honor of David Thomas, by Douglas Pratt, Jon Hoover, John Davies, John Chesworth (eds.), Leiden: Brill, 2015, 620pp. ISBN: 9789004257429

 ویژگی رویارویی مسیحیان و مسلمانان ، مقالاتی به افتخار دیوید توماس،  ویرایش داگلاس پِرَت، جان هووِر، جان دِیویس، جان چِسوُرس، لایدن: انتشارات بریل، 2015، 620ص. شابک: 9789004257429

کتاب رویارویی مواجه‌ی مسیحیان و مسلمانان، یادنامه‌ای است به افتخار دیوید توماس، استاد مسیحیت و اسلام، و نادر دِنشا پروفسور روابط درون‌دینی در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا. ویراستاران، مجموعه‌ای بیش از 30 مقاله‌ی همکاران پروفسور توماس را جمع‌آوری کرده‌اند که با شرح مختصر زندگی‌نامه‌ی او و ادای احترام یکی از دانش‌جویان سابق دکترای وی آغاز می‌شود. این کتاب شامل یک سری از مقالات آکادمیک گسترده است که به‌صورت کلی برای انعکاس سه بعد از فعالیت های آکادمیک و حرفه‌ای دیوید توماس، سامان‌یافته‌اند: پژوهش در  دین اسلام و درباره‌ی آن؛ روابط مسیحیان و مسلمانان؛ کلیسا و تعامل میان‌دینی. سرفصل‌های مذکور، در بافت موضوعیِ متمرکز یعنی ویژگی برخوردهای مسیحیان و مسلمانان قرار گرفته و در چارچوب زمانی گسترده‌ای توصیف شده‌اند.

سید مهدی مصطفوی