روابط مسیحیان و مسلمانان: تاریخچه کتابشناسی

image_pdfimage_print

Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History Volume 11 South and East Asia, Africa and the Americas (1600-1700)

Editor: David Thomas and John A. Chesworth, ISBN13: 9789004326835, Publication Date: December 2016, Imprint: BRILL, Language: English
Edited by David Thomas and John Chesworth
with Clinton Bennett, Lejla Demiri, Martha Frederiks, Stanisław Grodź, Douglas Pratt
«روابط مسیحیان و مسلمانان. تاریخچه کتابشناسی، جلد یازدهم جنوب و شرق آسیا، آفریقا و آمریکا (1600-1700)» عنوان کتابی است که انتشارات بریل در دسامبر 2016 به چاپ رسانده است.