واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام

Illustrated Dictionary of the Muslim World, by Felicity Crowe, Jokyon Goddard and …, Marshal Cavendish Corporation, 192p (2011) ISBN: 9780761479291

واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام ، نوشته فلیسیتی کرو، جولیون گودارد و …، مارشال کاوندیش کورپوریشن، 192 صفحه (2011) شابک: 9780761479291

مجموعه‌ی سه جلدی جهان اسلام به بررسی تمامی جنبه‌های دین اسلام در تجلی‌های متفاوتش در زمان و سراسر جهان و با تأکید بر درک جامعه‌ی معاصر اسلامی می‌پردازد. دین، فلسفه، سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق، تاریخ، هنرهای تجسمی، معماری، ادبیات، از زنان زمان پیامبر تا ستاره‌های پاپ امروز، از خلافت‌های قرون وسطی تا پیشرفتهای علمی و پزشکی، از عشق به ادبیات تا خودکشی، موضوعات مطرح در این مجموعه‌ هستند.
این مجلد از مجموعه‌ی جهان اسلام از پنج بخش عمده تشکیل شده است. واژه‌نامه‌ای از اصطلاحات و مفاهیم رایج در فرهنگ و باور اسلامی، اجراهای دینی، رخدادهای تاریخی، شخصیت‌ها، اماکن جغرافیایی بخش نخست این اثر را تشکیل می‌دهد. همچنین سیر مختصر وقایع تاریخی اسلام در چهار قاره و طی سالهای 570 الی 2010 میلادی، واژه‌نامه اشخاص، واژه‌نامه اماکن و در نهایت اطلاعات آماری کشورهایی با جمعیت زیاد مسلمان، اطلاعاتی در زمینة جغرافیا، دولت، حکومت و ساختار جمعیتی دیگر بخش‌های این اثر را شکل می‌دهد.

حمید طالب