شماره جدید مجله اسلام و مناسبات مسیحی – مسلمان

image_pdfimage_print

Volume 27, Issue 4, 2016
شماره چهارم از جلد 27م مجله اسلام و مناسبات مسیحی – مسلمان
Islam and Christian–Muslim Relations 

فهرست مندرجات این شماره:

مقالات:

نقد کتاب: