اسلام و امپراتوری های اروپایی

image_pdfimage_print

Islam and the European Empires, Edited by DAVID MOTADEL, Oxford Univesity Press, 336 p. (2014) ISBN: 9780199668311

اسلام و امپراتوری های اروپایی، ویرایش شده توسط دیوید موتادل، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 336 صفحه (2014) شابک: 9780199668311

در اوج دوران امپراتوری، قدرت های اروپایی در بیشتر نقاط بلاد اسلامی حکمرانی می کردند. به گونه ای که هر یک از امپراتوری های بریتانیا، فرانسه، روسیه و هلند مسلمانان بیشتری را نسبت به هر یک از کشورهای مستقل اسلامی اداره می کردند. سیاستمداران و مقامات اروپایی بر این باور بودند که اسلام از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار است، اسلام حتی در رابطه با مسائل حیات دینی مسلمانانِ تحت اداره خودنیز بسیار هوشمندانه عمل می کند. مقامات اروپایی، در مستعمرات خود رهبران و نهادهای مذهبی اسلامی را در راستای تقویت حکومت امپراتوری خود به کار میبستند. در همین زمان، حضور اروپاییان در بلاد اسلامی با مخالفت جنبش های مقاومت و شورش اسلامی مواجه شد. در سراسر جهان، از دشت غربیِ آقریقا تا سواحل جنوب شرقی آسیا، شورشیان مسلمان برای جنگ مقدس در برابر مزاحمان غیر مسلمان فرا خوانده شدند. کتاب حاضر به بررسی تطبیقی تعامل امپراتوری های بزرگ با اسلام می پردازد و با کمک جمعی پانزده نفره از محققان مجموعه ای وسیع از موضوعات را مورد بررسی قرار می دهد، موضوعاتی مرتب شده از محل اقامت مسلمانان تحت حکومت امپراتوری تا مقاومت ضد استعماری اسلامی. این کتاب نه تنها به دانش ما در زمینه تضاد اسلام و امپریالیسم کمک می کند بلکه به صورت کلی به درک ما از دین و قدرت در دنیای مدرن نیز یاری می نماید.

مجتبی علی پور