اسلام (مجموعه مطالعات اسلامی در چین معاصر)

image_pdfimage_print

Islam

Editor: Yijiu JIN, ISBN13: 9789004174542, Publication Date: January 2017, Imprint: BRILL, Language: English
Edited by Jin Yijiu, Ho Wai-yip, Education University of Hong Kong, and trans. by Chan Ching-shing, Alex, Open University of Hong Kong

«اسلام (مجموعه مطالعات اسلامی در چین معاصر)» عنوان کتابی است که انتشارات بریل در ژانویه 2017 به چاپ رسانده است. کتاب پیش رو، مجموعه ای است مهم متشکل از مقالات محققان برجسته ی چین در زمینه مطالعات اسلامی که تفکر حال حاضر در مورد وضعیت گذشته و حال اسلام در چین را مشخص می کند.