فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی

image_pdfimage_print

Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri Gutas, Edited by David Reisman and Felicitas Opwis, BRILL, 476 p. (2012) ISBN: 9789004202740

فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی: مطالعاتی به افتخار دیمیتری گوتاس، ویرایش شده توسط دیوید رایزمن و فیلیسیتس آپویس، انتشارات بریل، 476 صفحه (2012) شابک: 9789004202740

این مجموعه مقالات که به احترام دیمیتری گوتاس توسط دوستان، همکاران و شاگردان اسبق ایشان تهیه شده، شامل مقالاتی با محوریت موضوع اندیشه عقلائی اسلامی است.
موضوعات مقالات در سه حوزه اصلی تقسیم بندی شده اند: میراث کلاسیک و فرهنگ اسلامی، فلسفه وعلوم کلاسیک عربی، و علوم سنتی اسلامی. این مقالات ارتباط متقابل میان سنت فکری اسلامی و منشا تاریخی یونانی و فارسی آن ها از شعر گرفته تا علوم و فلسفه را نشان می دهند. با این حال و در همین زمان نویسندگان به استقلال عالمان مسلمان و غنای ابحاث دوران اسلام که منجر به یک شکوفایی فرهنگی در زمینه علوم، فلسفه، ادبیات و علوم دینی شده را مورد اشاره قرار داده اند. این مجموعه علاوه بر این، وسعت تحقیقات معاصر در زمینه سنت های فکری تمدن اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.

Contributors include: Amos Bertolacci, Kevin van Bladel, Gideon Bohak, Sonja Brentjes, Charles Burnett, Hans Daiber, Gerhard Endress, William Fortenbaugh, Beatrice Gruendler, Jules Janssens, David King, Yahya Michot, Suleiman Mourad, Racha Omari, Felicitas Opwis, David Reisman, Heinrich von Staden, Tony Street, Hidemi Takahashi, Alexander Treiger, and Robert Wisnovsky.

مجتبی علی پور