دایره حروف الفبا

image_pdfimage_print

Le Cercle des lettres de l’alphabet Dā’irat al-aḥruf al-abjadiyya: Un traité pratique de magie des lettres attribué à Hermès