شرق شناسی نوین، هژمونی آمریکا و مراکز علمی

image_pdfimage_print

Middle East Studies after September 11: Neo-Orientalism, American Hegemony and Academia, Edited by Tugrul Keskin, BRILL, 317p. April 2018, ISBN: 9789004281530

شرق شناسی نوین، هژمونی آمریکا و مراکز علمی، تدوین شده توسط تغرل کیسکین، انتشارات بریل، تاریخ نشر: آوریل 2018، 317 صفحه، شابک: 9789004281530

کتاب حاضر مفاهیم دراز مدت رویکردهای فعلی خاورمیانه برای تحولات داخلی جوامع این منطقه را نشان می دهد. این کتاب رابطه پیچیده میان مراکز علمی آمریکا با دولت ایالتی آن را توضیح می دهد: روابطی که دولت، جامعه و سیاست ها را در خاورمیانه تحت تاثیر قرار داده و تغییر داده است، همانگونه که در خود ایالات متحده نیز تحت تاثیر قرار داده است. کتاب «مطالعات خاورمیانه پس از 11 سپتامبر» به ترتیب با رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، مردم شناسی، تاریخ و مطالعات بین الملل سرو کار دارد همچنان که بر نظریات معرفت شناختی، روش شناختی و هستی شناختی نیز تاکید دارد.

مجتبی علی پور