فلسفه ی اسلامی (پسا) مدرن: چالش ها و چشم انداز

image_pdfimage_print

فلسفه ی اسلامی (پسا) مدرن: چالش ها و چشم انداز

(Post) modern Islamic philosophy: challenges and perspectives by S. Bektovic

نویسنده Safet Bektovic

فلسفه ی اسلامی در یک زمینه ی خاصِ سیاسی و دینی پدید آمده و توسعه یافت و نقش تاریخی و حال حاضر آن را نمی توان از گفتمان سیاسی و دینی مستقل دانست. این مشخصه ی فلسفه ی اسلامی موجب شد تا سوالات مشابهی که در اوائل قرون وسطی برای مسلمانان ایجاد می شد_سوالاتی نظیر: محدودیت دانش بشری- ارتباط میان خدا و انسان- رابطه میان فلسفه، کلام و فقه – نقش فلسفه سیاسی_ دوباره اما در محیطی جدید مطرح شود.

مانند گذشته روابط میان مسلمانان و غیر مسلمانان بویژه روابط بینِ فلسفی نقش ویژه ای را در بحث های امروزی ایفا می کنند. این مقاله در صدد روشن ساختن احتمالات پسا مدرن و چشم انداز فلسفه ی اسلامی در ارتباط با گفتمانِ اسلامیِ معاصر است.

مقاله شامل ارجاعاتی به نظرات متفکران مدرن مسلمان، از جمله ارکون، سروش، العطاس و ودود است. مقاله مورد بحث در شماره سوم از جلد 23 مجله اسلام و روابط مسیحی_مسلمان در سال 2012 چاپ شده است.

برای مشاهده متن اصلی مقاله به کتابخانه مراجعه فرمائید.

مجتبی علی پور