جدل مسلمانان و مسیحیان: پاسخ‌های شهاب‌الدین القرافی

image_pdfimage_print

Muslim-Christian Polemics across the Mediterranean: The Splendid Replies of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī, by Diego R. Sarrió Cucarella, Leiden: Brill, 2016, 368pp. ISBN: 9789004285514

جدل مسلمانان و مسیحیان در گستره مدیترانه‌: پاسخ‌های شکوهمند شهاب‌الدین القرافی، نوشته‌ی دیئگو آر. ساریو کوکارِلا، لایدن: انتشارات بریل، 2016، 368ص. شابک: 9789004285514

دیئگو آر. ساریو کوکارِلا در کتاب جدل مسلمانان و مسیحیان در گستره مدیترانه، شرح و تحلیلی از کتاب «الأجوبه الفاخره عن الأسئله الفاجره» نوشته‌ی شهاب‌الدین القرافی (متوفی سال 684 هجری/1285 میلادی) را فراهم می‌آورد. کتاب مذکور در پاسخ به کتاب عذرخواهی از مسیحیت نوشته‌ی اسقف ملکانی صیدا، پولُس انطاکیه به رشته‌ی تحریر در آمده است. کتاب شهاب‌الدین قرافی در میان گسترده‌ترین و مهم‌ترین ردّیه‌های مسلمان قرون وسطی بر مسیحیت است و اهمیت اصلی پژوهش کنونی این است که برای اولین بار در یک زبان غربی، دسترسی گسترده‌ای به روش استدلالات و بافت فکری آن‌را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، مقدمه و نتیجه‌گیری این کتاب (جدل مسلمانان و مسیحیان در گستره مدیترانه) به‌صورت خلاقانه‌ای آن‌را درون چالش‌های گفتمان مسیحی-مسلمانِ عصر مدرن، جای می‌دهد.

لینک کتاب در کتابخانه دیجیتالی مرکز

سید مهدی مصطفوی