چشم انداز دینی در تنوع دینی

image_pdfimage_print

Religious Perspectives on Religious Diversity

Editor: Robert McKim, ISBN13: 9789004322684, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English
Edited by Robert McKim (University of Illinois at Urbana-Champaign)
انتشارات بریل کتاب «چشم انداز دینی در تنوع دینی» را در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است.