آسیا

پویایی شناسی مذهبی تحت تاثیر امپریالیسم و استعمار

Religious Dynamics under the Impact of Imperialism and Colonialism: A Sourcebook Editor: Björn Bentlage, Marion Eggert, Hans-Martin Krämer and Stefan Reichmuth, ISBN13: 9789004325111, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English «پویایی شناسی مذهبی تحت تاثیر امپریالیسم و استعمار: یک مرجع» عنوان کتابی است که انتشارات بریل در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. This

بیشتر بخوانید

رویکردهای فرامنطقه ای به تفکر فلسفی در خاورمیانه

کارگاه آموزشی: زمان در سنجش: رویکردهای فرامنطقه ای به تفکر فلسفی در خاورمیانه و شمال آسیا، برلین، 3 و 4 ژوئن 2016 Workshop: Time(s) in Comparison: Transregional Approaches to Contemporary Philosophical Thought in the Middle East and South Asia Berlin, 3-4 June 2016 این کارگاه توسط رومن سیدل (Roman Seidel) و نیلز ریکن (Nils Riecken)

بیشتر بخوانید