ادیان

مجادلات مبتنی بر متون مقدس

Scriptural Polemics: The Qurʾān and Other Religions, by Munʿim Sirry, Oxford Uni. Press, 336 pp. ( 2014) ISBN 9780199359363 مجادلات مبتنی بر متون مقدس: قرآن و ادیان دیگر، نوشتۀ منعم سیره، لندن: انتشارات آکسفورد، 311 صفحه (2014)، شابک: 9780199359363 کتاب پس از یک درآمد کوتاه (2 صفحه) و مقدمه (8 صفحه) در شش فصل ادامه

بیشتر بخوانید

پویایی شناسی مذهبی تحت تاثیر امپریالیسم و استعمار

Religious Dynamics under the Impact of Imperialism and Colonialism: A Sourcebook Editor: Björn Bentlage, Marion Eggert, Hans-Martin Krämer and Stefan Reichmuth, ISBN13: 9789004325111, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English «پویایی شناسی مذهبی تحت تاثیر امپریالیسم و استعمار: یک مرجع» عنوان کتابی است که انتشارات بریل در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. This

بیشتر بخوانید

اسلام در غرب: مفاهیم کلیدی در مطالعات اسلامی

Islam in the West – Critical Concepts in Islamic Studies, by David Westerlund and Ingvar Svanberg, 416 p. (2010) ISBN: 9780415481243 اسلام در غرب: مفاهیم کلیدی در مطالعات اسلامی، نوشته دیوید وسترلوند و اینگوار سانبرگ، انگلستان، ابینگدون، راتلج، 416 صفحه (2010) شابک: 9780415481243 در دهه‌های اخیر شمار مسلمانان در غرب بطور فزاینده رو به افزایش بوده است و دگرگونی‌های جالبی

بیشتر بخوانید