اسلام شناسی در غرب

پاره‌های اسلام شناسی(۵) اسلام‌شناسی در غرب (۲): پاتریشیا کرونه و پایان شرق‌شناسی (محمد حسین رفیعی)

پاره‌های اسلام شناسی(5) اسلام‌شناسی در غرب (2): پاتریشیا کرونه و پایان شرق‌شناسی  Patricia Crone, The Mawali in the Umayyad Period, PhD. University of London, 1973. Bernard  Lewis, The Arabs in History, sixth ed. (Oxford, 1993).   بدون شک یکی از مهم‌ترین اسلام‌شناسان حال حاضر غرب که نظراتش تحولات مهمی در جهت‌دهی به مطالعات حوزه‌های متعددی

بیشتر بخوانید