اقتصاد

ایران: توسعه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

Iran: Social, Economic and Political Developments, by Joshua A. Qwenstein, Nova Science Publishers, 169p (2010) ISBN: 9781607415527 ایران: توسعه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نوشته جاشوآ ای. اونستین، انتشارات نووا ساینس، 169 صفحه (2010) شابک: 9781607415527 اکثر بحثهای بر سر سیاست آمریکا در قبال ایران، ماهیت حکومت کنونی این کشور را مورد توجه قرار می‌دهند، برخی بر این باروند که این کشور با حدود

بیشتر بخوانید

واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام

Illustrated Dictionary of the Muslim World, by Felicity Crowe, Jokyon Goddard and …, Marshal Cavendish Corporation, 192p (2011) ISBN: 9780761479291 واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام ، نوشته فلیسیتی کرو، جولیون گودارد و …، مارشال کاوندیش کورپوریشن، 192 صفحه (2011) شابک: 9780761479291 مجموعه‌ی سه جلدی جهان اسلام به بررسی تمامی جنبه‌های دین اسلام در تجلی‌های متفاوتش در زمان و سراسر جهان و با

بیشتر بخوانید

بانکداری و مالیه اسلامی در اتحادیه اروپا: به چالش خواستن

Islamic banking and finance in the European Union : a challenge, by M. Fahim Khan (Editor), Mario Porzio (Editor), Cheltenham, Edward Elgar.(2010) ISBN: 9781849800174 بانکداری و اقتصاد اسلامی در اتحادیه اروپا: به چالش خواستن، نوشته ام. فهیم خان/ماریو پورزیو، چلتنهام، انگلیس، ادوارد الگار، 241 صفحه (2010) شابک: 9781849800174 این کتاب به بررسی اعطای مجوز به واسطه های سازگار با شریعت بعنوان

بیشتر بخوانید

مجله بین‌المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری (IIUM)

مجله بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری «International Journal of Economics, Management and Accounting» نشریه‌ی پژوهشی دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی «International Islamic University Malaysia» است که ازسال 2008 به صورت دوسالانه توسط دانشکده علوم مدیریت و اقتصاد این دانشگاه منتشر می‌شود. این مجله به توسعه، ارتقاء و درک اقتصاد اسلامی از جمله مسائل مربوط به

بیشتر بخوانید

اقتصاد و مالیه اسلامی – یک تحقیق معرفت شناختی (مسعود العالم چودری)

Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry/ Masudul Alam Choudhury / uk: Emerald Group Publishing Limited, 2011 ,365 pages, ISBN:9780857247223 اقتصاد و مالیه اسلامی ؛ یک تحقیق معرفت شناختی. مسعود العالم چودری .بریتانیا: انتشارات امرالد،2011، 365ص، شابک: 9780857247223 این کتاب از مطالعات پیشگام در حوزه معرفت شناسیِ اقتصاد اسلامی است و کوشیده تا در مقایسه

بیشتر بخوانید

School of Oriental and African Studies (SOAS) : University of London

مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا (School of Oriental and African Studies) که با مخفف SOAS نیز نامیده می‌شود یکی از دانشکده‌های مجموعه دانشگاه لندن است که در سال 1916 تاسیس شده است. این مدرسه خود را «موسسه پیشتاز برای مطالعات افریقا، اسیا و خاورمیانه در جهان» معرفی می‌کند. این دانشکده

بیشتر بخوانید