امپریالیسم

اسلام و امپراتوری های اروپایی

Islam and the European Empires, Edited by DAVID MOTADEL, Oxford Univesity Press, 336 p. (2014) ISBN: 9780199668311 اسلام و امپراتوری های اروپایی، ویرایش شده توسط دیوید موتادل، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 336 صفحه (2014) شابک: 9780199668311 در اوج دوران امپراتوری، قدرت های اروپایی در بیشتر نقاط بلاد اسلامی حکمرانی می کردند. به گونه ای که هر

بیشتر بخوانید

پویایی شناسی مذهبی تحت تاثیر امپریالیسم و استعمار

Religious Dynamics under the Impact of Imperialism and Colonialism: A Sourcebook Editor: Björn Bentlage, Marion Eggert, Hans-Martin Krämer and Stefan Reichmuth, ISBN13: 9789004325111, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English «پویایی شناسی مذهبی تحت تاثیر امپریالیسم و استعمار: یک مرجع» عنوان کتابی است که انتشارات بریل در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. This

بیشتر بخوانید