بحث اتحاد

دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود

Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition, by Ibrahim Kalin, Oxford University Press, 344 p. (2010) ISBN: 9780199735242 دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود، نوشته ابراهیم کالین، ایالات متحده امریکا، نیویورک، آکسفورد، 344 صفحه (2010) شابک: 9780199735242 اینکه چگونه صدرالدین شیرازی فیلسوفی در قرن هفدهم، تلاش نمود سه صورت عمده دانش در

بیشتر بخوانید