بین النهرین

جوزف هازایا در مشیت الهی

Joseph Hazzaya, On Providence: Text, Translation and Introduction Author: Nestor Kavvadas, ISBN13: 9789004329997, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English, Syriac Nestor Kavvadas, University of Tübingen «جوزف هازایا در مشیت الهی: متن، ترجمه و مقدمه» عنوان کتابی است که انتشارات بریل در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. The East Syriac mystic Joseph Hazzaya

بیشتر بخوانید

بین‌النهرین ، ایران و سرزمین های عربی

Mesopotamia, Iran and Arabia from the Seleucids to the Sasanians, by D.T. Potts, Variorum Collected Studies Series, Routledge, 372 p. (2010) ISBN: 9781409405351 بین‌النهرین ، ایران و سرزمین های عربی از دوره‌ی سلوسید تا ساسانی‌، نوشته دی. تی. پاتس، انگلیس، فارنهام، راتلج، 372 صفحه (2010) شابک: 9781409405351 این کتاب مجموعه مقالاتی است در زمینه‌ دوره‌ی باستان پیش از اسلام در سه منطقه‌ی بین‌النهرین،

بیشتر بخوانید

وقایع‌نگاری ابن اثیر، جنگهای صلیبی

The Chronicle of Ibn al-Athir for the Crusading Period from al-kamil fi’l-Ta’rikh. Part 1: The Years 491-541/1097-1146: The Coming of the Franks and the Muslim Response, by D. S. Richards, Routledge, 408p (2010) ISBN: 9780754669500 وقایع‌نگاری ابن اثیر برای دوره‌ی جنگهای صلیبی از الکامل فی التاریخ. بخش اول، سالهای 542-492/1097-1146: آمدن صدیقین و پاسخ مسلمانان، نوشته دی. اس. ریچاردز، انگلیس،

بیشتر بخوانید

اسلام باستان: تاریخ و گنجینه‌ها

Ancient Islam – History & Treasures, by Leonardo Capezzone, White Star, 208 p. (2008) ISBN: 9788854403727 اسلام باستان: تاریخ و گنجینه‌ها، نوشته لئوناردو کاپزون، ایالات متحده امریکا،‌نیویورک، وایت استار، 208 صفحه (2008) شابک: 9788854403727 این کتاب با ردیابی ریشه‌های تاریخ اسلام در جامعه بدوی که مهد اسلام بوده و میراث ساختار اجتماعی قبیله‌ای را بر جای نهاده که تا به

بیشتر بخوانید