جامعه شناسی

واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام

Illustrated Dictionary of the Muslim World, by Felicity Crowe, Jokyon Goddard and …, Marshal Cavendish Corporation, 192p (2011) ISBN: 9780761479291 واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام ، نوشته فلیسیتی کرو، جولیون گودارد و …، مارشال کاوندیش کورپوریشن، 192 صفحه (2011) شابک: 9780761479291 مجموعه‌ی سه جلدی جهان اسلام به بررسی تمامی جنبه‌های دین اسلام در تجلی‌های متفاوتش در زمان و سراسر جهان و با

بیشتر بخوانید

اسلام سیاسی: خوانشی انتقادی

Political Islam: A Critical Reader, by Frederic Volpi, Routledge, 488 p. (2010) ISBN:9780415560276 اسلام سیاسی: خوانشی انتقادی، نوشته فردریک وُلپی، انگلستان، اکسون، راتلج، 488 صفحه (2010) شابک: 9780415560276 این اثر یک معرفی جامع نسبت به مطالعه اسلام سیاسی عرضه می‌دارد. با ارائه مسیری پیش روی تاثیرگذارترین اثار در این زمینه، دیدگاه‌های متنوع عرضه شده، منظری انتقادی نسبت به مهمترین پرسش‌های

بیشتر بخوانید

پراکندگی مسلمانان در غرب: مذاکره درباره‌ی جنسیت، وطن و دارایی

Muslim diaspora in the West : negotiating gender, home and belonging, by Haideh Moghissi, Halleh Ghorashi, (2010) ISBN: 9781409402879 پراکندگی مسلمانان در غرب: مذاکره درباره‌ی جنسیت، وطن و دارایی، نوشته هایده مقیسی/هاله قرشی، فارنهام، انگلیس، اشگیت، 224 صفحه (2010) شابک: 9781409402879 این کتاب مجموعه آثاری از متخصصان اروپایی و امریکای شمالی است در بررسی روندهایی

بیشتر بخوانید

مجله مطالعات اسلامی (Journal of Islamic studies)

OXFORD CENTRE FOR ISLAMIC STUDIES. Journal of Islamic studies. In. Oxford: Oxford University Press.  مرکز مطالعات اسلامی آکسفورد. مجله مطالعات اسلامی. آکسفورد: انتشارات دانشگاه اکسفورد. مجله مطالعات اسلامی نشریه‌ای چند حوزه‌ای است که پژوهش‌های مرتبط با تمام جنبه‌های اسلام و جهان اسلام از جمله تاریخ، جغرافی، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، جامعه شناسی، حقوق، ادبیات،

بیشتر بخوانید