جنسیت

کنفرانس فقه اسلامی و جنسیت

کنفرانس فقه اسلامی و جنسیت، دانشگاه اکستر، 9 و 10 ژانویه 2018 Islamic Law and Sexuality Conference 9th – 10th January 2018, University of Exeter این کارگاه دو روزه با هدف بررسی سوالاتی پیرامون فقه اسلامی و جنسیت برگزار خواهد شد. از جمله موضوعات قابل طرح در این کارگاه می توان به موارد ذیل اشاره

بیشتر بخوانید

یهودیت و اسلام (کتابخانه‌ی مقالات جنسیت و دین)

Judaism and Islam (The Library of Essays on Sexuality and Religion), by Stephen Hunt, Routledge, 432 p. (2010) ISBN: 9780754629214 یهودیت و اسلام (کتابخانه‌ی مقالات جنسیت و دین)، نوشته استفان هانت، راتلج، 432 صفحه (2010) شابک: 9780754629214 این کتاب که به بررسی مشابهت‌ها و مقایسه‌ی میان اسلام و یهودیت با توجه به رویکرد هر یک به مسلئه‌ی جنسیت می‌پردازد بخشی از

بیشتر بخوانید

اسلام معاصر، نوشته رون گاوس

Islam Today (Religion Today), by Ron Geaves, Continuum, 200p. (2010) ISBN: 9781847064783  اسلام معاصر، نوشته رون گاوس، انگلستان، لندن، کانتینیوم، 200 صفحه (2010) شابک: 9781847064783 این کتاب مقدمه‌ای است با هدفِ نشان دادن اسلام از منظر مسائل معاصر. هر یک از فصل های این کتاب که با پژوهش و بررسی دین زنده تنظیم شده است در بافتی نوین و مدرن به اسلام

بیشتر بخوانید

تساهل اسلامی: امیرخسرو و کثرت‌گرایی

Islamic Tolerance: Amir Khusraw and Pluralism, by Alyssa Gabbay, Routledge, 160 p. (2014) ISBN: 9780415779135 تساهل اسلامی: امیرخسرو و کثرت‌گرایی، نوشته آلیسا گابی، انگلستان، آکسون، راتلج، 160 صفحه (2014) شابک: 9780415779135 گرچه تکثرگرایی و تساهل دینی اغلب امروزه با متفکران روشنفکر غربی پیوند یافته اما ریشه‌های این ایدئولوژی‌ها به جوامع غیرغربی و پیش از معاصر از جمله بسیاری

بیشتر بخوانید

مجله الکترونیکی حقوق اسلامی و خاورمیانه‌ای (EJIMEL)

مجله الکترونیکی حقوق اسلامی و خاورمیانه‌ای (EJIMEL) نشریه‌ای با دسترسی آزاد است که توسط مرکز مطالعات حقوقی اسلامی و خاورمیانه‌ای (Center for Islamic and Middle Eastern Legal Studies) دانشکده حقوق دانشگاه زوریخ در سال 2012 تاسیس شده است. با توجه به نقش کلیدی و تحولات سریع منطقه خاورمیانه این نشریه اختصاصا به بررسی حقوق اسلامی

بیشتر بخوانید

حوا: مجله زنان خاورمیانه و جهان اسلام

نشریه حوا: مجله زنان خاورمیانه و جهان اسلام (Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World) از سال 2014 توسط انتشارات بریل منتشر می شود. این مجله مقالاتی از همه رویکردهای میان‌رشته‌ای و تطبیقی مرتبط به مبحث زنان و مساله جنسیت در خاورمیانه و جهان اسلام را منتشر می‌کند. این مباحث

بیشتر بخوانید