دائرة المعارف اسلام

دائره المعارف اسلامی نسخه سوم

انتشارات بریل نسخه سوم از مجموعه دائره المعارف اسلامی را برای سال 2017 منتشر خواهد کرد. Encyclopaedia of Islam – Three 2017-1 Edited by Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas and Everett Rowson The Third Edition of Brill’s Encyclopaedia of Islam appears in four substantial segments each year, both online and in print. The new

بیشتر بخوانید

دائره المعارف اسلام، معرفی ویرایش اول، دوم و سوم، (لایدن، انتشارات بریل)

دائره المعارف اسلام، معرفی ویرایش اول، دوم و سوم، (لایدن، انتشارات بریل)   دائره المعارف اسلام، مجموعه ای از مقالات نظام مند به ترتیب الفبایی، در قلمرو مطالعات اسلامی، فرهنگ و تمدن مسلمانان، منتشر شده در لایدن هلند. دائره المعارف اسلام که در این مقاله و در دانشنامه جهان اسلام از آن با نام اختصاری

بیشتر بخوانید