دولت

واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام

Illustrated Dictionary of the Muslim World, by Felicity Crowe, Jokyon Goddard and …, Marshal Cavendish Corporation, 192p (2011) ISBN: 9780761479291 واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام ، نوشته فلیسیتی کرو، جولیون گودارد و …، مارشال کاوندیش کورپوریشن، 192 صفحه (2011) شابک: 9780761479291 مجموعه‌ی سه جلدی جهان اسلام به بررسی تمامی جنبه‌های دین اسلام در تجلی‌های متفاوتش در زمان و سراسر جهان و با

بیشتر بخوانید

کنفرانس: «دولت، جامعه و دموکراسی در پسا استعمار»

کنفرانس: «دولت، جامعه و دموکراسی در پسا استعمار»، موسسه آمریکایی مطالعات پاکستان، لاهور، پاکستان Conference: “State, Society and Democracy in the Postcolony”, American Institute of Pakistan Studies, Lahore Pakistan, 4-6 August 2016 این کنفرانس بر روی تاثیر نئولیبرالیسم در دولت، جامعه و دموکراسی در پسااستعماری، به ویژه پاکستان تمرکز دارد. we specifically seek to interrogate transformations

بیشتر بخوانید

قدرت، سیاست و ایران دوره ی تیموری

Power, Politics and Timurid Iran, by Beatrice Forbes Manz, Cambridge University Press, 336 p. (2010) ISBN: 9780521865470 قدرت، سیاست و ایران دوره ی تیموری، نوشته بئاتریس فوربس مانز، انگلستان، کمبریج، انتشارات دانشگاه کمبریج، 336 صفحه (2010) شابک: 9780521865470 مؤلف، تاریخ ایران تحت حاکمیت شاهرخ تیمور (1049 تا 1447) را به کار گرفته تا روابط میان دولت و جامعه را در خاورمیانه

بیشتر بخوانید